Faggruppen Revalidering

Er revalideringen død? Det tror vi næppe og især ikke efter førtidspensions- og fleksjobreformen. Velkommen til Faggruppen Revalidering - få mere at vide om hvem, hvad og hvornår.

Det arbejder faggruppen med

Er revalideringen død? Det tror vi næppe og især ikke efter førtidspensions- og fleksjobreformen.

  • Kender du forskellen mellem revalidering og aktivering?
  • Kan dokumentationen gøre en forskel for den beslutning, der skal træffes?
  • Hvem er målgruppen for revalidering? Husk at tage udgangspunkt i Ankestyrelsens praksis og reformen af førtidspension og fleksjob.

Faggruppen Revalidering giver socialrådgivere, der arbejder med revalidering, mulighed for i et fagligt fællesskab at drøfte revalidering tværfagligt, uagtet om de arbejder i jobcenteret, handicapafdelingerne, revalideringscentre eller andre steder, hvor revalidering er et virkemiddel til at få borgerne tilbage til arbejdsmarkedet.

Faggruppen har cirka 700 medlemmer og er dermed den tredjestørste faggruppe i DS.

Faggruppens bestyrelse er berammet til, at der skal sidder seks medlemmer, som mødes fem-seks gange årligt. Bestyrelsen arrangerer en generalforsamling hvert år i løbet af foråret – gerne i marts eller april.

Herudover arrangeres der temadage, som har relevans for medlemmernes revalideringsarbejde. Bestyrelsen lægger vægt på, at temadagene skal synliggøre og oplyse om revalideringsarbejdet og skabe et forum for debat om det. Ligesom det er vigtigt for bestyrelsen, at der er en rød tråd i temadagene.

Bestyrelsen arbejder endvidere sammen med DS om oplysninger og holdninger til revalideringsområdet, når DS skal komme med høringssvar til lovforslag eller i øvrigt har behov for konkret viden om området.

» Få indflydelse på faget – bliv aktiv i din faggruppe eller i dit faglige selskabs bestyrelse

Bestyrelsen har sammen med cand.jur. Susanne Wiederquist udviklet Arbejdsevneværketøjet, som har til formål at understøtte arbejdet med de komplicerede sager om udvikling og afklaring af arbejdsevnen.

» Se arbejdsevneværktøjet 2024

Sådan bliver du medlem af gruppen

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du mulighed for at være med i nogle af vores mange faggrupper. For at være med, skal du selv tilmelde dig faggruppen. Det gør du ved at logge ind på Mit DS og følge denne vejledning:

  • Vælg ”erhvervsdata” i fanen ”Mit medlemskab”.
  • Klik på ”Mine nuværende ansættelsesforhold er ændret”. Klik på ”næste”
  • Vælg ”ændringer i dit nuværende job (ny titel, arbejdstid mm.)”. Udfyld dato. Klik på ”næste”.
  • Vælg den eller de faggrupper, du ønsker at blive medlem af. Klik på ”Næste”.
  • Klik på ”Udfør”.

Har du spørgsmål? Kontakt faggruppesekretær Søs Ammentorp, Tlf.33 38 61 60 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

Ingen kommende arrangmenter.

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af faggruppens medlemmer

HannePoulsen

Hanne Poulsen

Formand

Rådgivning v/Hanne Poulsen
Under Egen 10
7500 Holstebro

Telefon:
97411349
Aase SønderbyPedersen

Aase Sønderby Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Telefon:
51213248

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. faggruppens politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper og øvrige sektioner

 

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”.

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk