Investering i uddannelsen kan ikke vente til 2030

Det er positivt, at regeringen med ’Danmark kan mere III’ vil investere i socialrådgiveruddannelsen og andre store professionsuddannelser på velfærdsområdet. Men investeringen kan på ingen måde vente helt til 2030, som det foreslås i udspillet.

Investering i uddannelsen kan ikke vente til 2030

Mandag præsenterede regeringen udspillet ’Danmark kan mere III’. Det foreslås blandt andet at investere en milliard kroner bredt i fremtidens uddannelse og undervisning. Regeringen vil give en økonomisk indsprøjtning på 300 millioner kroner til uddannelserne til velfærdsfagene, mens de resterende 700 millioner kroner prioriteres til resten af uddannelses- og undervisningsområdet.

Men socialrådgiveruddannelsen er underfinansieret, så der er brug for et løft af taxameteret nu. Det kan ikke vente til 2030, mener Ditte Brøndum, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Socialrådgiveruddannelsen er den dårligst finansierede velfærdsprofessionsuddannelse i Danmark. Selv om underviserne løber stærkt for at hjælpe de studerende godt i vej, gør besparelserne blandt andet, at der undervises på større hold og med færre undervisningstimer end andre uddannelser og det gør det svært at ruste de nyuddannede til praksis, siger hun.

Hvis udviklingen med de faldende ansøgertal til socialrådgiveruddannelsen fortsætter, kommer vi til at mangle 3.500-5.000 socialrådgivere i 2030, viser en prognose, som Damvad har lavet for Danske Professionshøjskoler.

– Velfærden er truet, og det kalder på handling fra politikerne. Hvis vi skal forebygge en kritisk mangel på socialrådgivere, skal der handles nu, siger Ditte Brøndum.

Regeringens udspil indeholder også et forslag om 1-årige kandidatuddannelser (i stedet for nuværende 2 år).

– Det forslag efterlader mange spørgsmål. Hvis vi skal sikre ordentlige vilkår for det sociale arbejde og velfærd for samfundets udsatte, må gode muligheder for videre- og efteruddannelse nødvendigvis være til stede. De muligheder skal styrkes, ikke svækkes, siger Ditte Brøndum.

Få overblik over aftalen her