Løn, efteruddannelse og pension øverst på ønskesedlen

Over 130 medlemmer har indsendt deres forslag til overenskomstkrav. Og socialrådgiverne ønsker sig allermest mere i løn, mere efteruddannelse og mere i pension.

Mange socialrådgivere har deltaget i medlemsarrangementer om OK13 og over 130 medlemmer har indsendt forslag til krav til OK13. Fristen for indsendelse af forslag til krav er nu udløbet, og en gennemgang viser, at medlemmernes overordnede krav er mere i løn – reallønnen skal sikres, og det skal lønudviklingen også.

Ønsket om mere efteruddannelse placerer sig på en andenplads – der skal være mere fastlagte rammer for, hvornår man kan opnå efteruddannelse. På tredjepladsen kommer ønsket om højere pensionsbidrag.

Direkte indflydelse på overenskomsten

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Ulrik Frederiksen, som står i spidsen for forhandlingsdelegationen, er glad for medlemmernes engagement.

– Det er fantastisk, at så mange medlemmer engagerer sig direkte, og at vi på den måde kan få medlemmernes helt konkrete ønsker til, hvad de gerne vil have med i overenskomstforhandlingerne, siger Ulrik Frederiksen og uddyber:

– I mine øjne understreger det vigtigheden af at være medlem af Dansk Socialrådgiverforening. Medlemmer har direkte indflydelse på egen overenskomst. Så kan det godt være, at der er krise, og at der ikke er mange penge at forhandle om, men det skal ikke afholde os fra at komme med forslag til forbedring af vores løn- og arbejdsvilkår.

Forventelige krav

Medlemmernes forslag til krav matcher næstformandens forventninger.
– Det er ikke overraskende, at løn og pension ligger i toppen. Og jeg er positivt overrasket over, at der er så stort fokus på efteruddannelse. Jeg tolker det som en understregning af, at midlerne lokalt til efteruddannelse er små, så derfor er der et ønske om, at retten til efteruddannelse sikres gennem overenskomsten.

– Ved overenskomstforhandlingerne 2011 diskuterede vi også forhøjelse af pensionsbidraget, og det er min opfattelse, at pensionsprocenten ikke er høj nok. Men forhøjelse af pensionsbidraget er omkomstningsfuldt i en overenskomstsammenhæng, men det skal være en af de overvejelser, vi har, da jeg mener, at socialrådgiverne skal op på en pensionsprocent på 18, understreger Ulrik Frederiksen.

De fleste kommunalt og regionalt ansatte socialrådgivere ligger på 14,1 procent, mens de statsansatte ligger på 18 procent.

Ønske om øget tryghed

Ulrik Frederiksen pointerer, at medlemmernes forslag til krav også afspejler et ønske om øget tryghed i en krisetid. Det gælder både forslaget om fokus på arbejdsmiljø – se top-ti – ret til efteruddannelse, som sikrer, at man er en attraktiv arbejdskraft, samt forslag om længere opsigelsesvarsel.

Vinder af gavekort

Da  medlemmerne i foråret blev opfordret til at deltage i debatten om OK13, udlovede vi et gavekort, som der er trukket lod om blandt de medlemmer, der indsendte forslag til krav. Den heldige vinder er socialrådgiver Jane Ulstrup fra Søborg. Tillykke. Gavekortet er på vej.

På hovedbestyrelsesmødet den 3. og 4. september udtages DS’ krav, som så skal koordineres med de øvrige organisationer, inden de udveksles med arbejdsgiverne formentlig i november.

Top-ti over forslag til krav

  1. Lønstigninger
  2. Mere efteruddannelse
  3. Mere i pension
  4. Forbedret seniorordning
  5. Bedre arbejdsmiljø
  6. Lokal løn
  7. Fastholdelse af ferie
  8. Mindre bureaukrati – herunder loft over sagstal
  9. Flere omsorgsdage
  10. Længere opsigelsesvarsler