Gratis coaching til ledere

Et nyt tilbud fra Dansk Socialrådgiverforening giver dig som leder gratis coaching. Målet er at sikre dig de bedste arbejdsvilkår og et optimalt afsæt for at udøve god ledelse.

Går du tumler konkrete tanker, dilemmaer og udfordringer, der handler om dit eget arbejdsmiljø som leder – eller har du problemer, der har med din lederrolle at gøre?

Hvis du ønsker at arbejde med dine ledelsesrelaterede udfordringer i et helt fortroligt rum eller savner et frirum til at reflektere over dig selv, dit job og dine fremtidsplaner, så er Dansk Socialrådgiverforenings (DS) nye tilbud om coaching for både erfarne og nye ledere måske noget for dig.

Hvad er coaching?

Formålet med coachingen er gennem samtalen med en coach at give dig overblik og inspiration til selv at komme videre i dine overvejelser. Princippet i coaching er, at det altid den coachede selv, der sætter dagsordenen. Coachens opgave er at bruge sin viden og sine færdigheder til at hjælpe dig med at definere og fastholde dine mål, så de bliver gennemført. Coachen giver dig ikke svar, men benytter sig blandt andet af effektfulde spørgsmål, aktiv lytning og feedback.

Hvem er coachen?

Vi har indgået et samarbejde med firmaet Hartmanns, som gennemfører flere hundrede coaching- og sparringssamtaler årligt med ledere, chefer og direktører i både offentlige og private organisationer.

Hvor foregår coachingen?

En ledercoaching-session varer en time og DS tilbyder dig tre gratis samtaler.
Hartmanns har gode erfaringer med at gennemføre coaching både via fysiske og virtuelle møder. Tilbuddet er derfor fuldt ud fleksibelt i forhold til din hverdag. Dog afregnes coachens evt. transport til dig mellem Hartmanns og dig selv.

DS’ lederkonsulent henviser dig

Det er DS’ lederkonsulent i din region, som kan henvise dig til coaching. Du finder kontaktoplysningerne her.

Konsulenten kan også henvise dig til Hartmanns, hvis du gerne vil tale med dem inden du starter coachingforløbet.