Tilsyn vægter ytringsfrihed højest i netchikane-sag

I en ny afgørelse konkluderer Datatilsynet, at "Det Sorte Register" ikke overtræder persondataloven, fordi hensynet til ytringsfriheden vægtes højest. DS beklager afgørelsen og opfordrer arbejdsgiverne til at tage netchikane alvorligt.

Offentligt ansatte må finde sig i at være udstillet på hjemmesiden ”Det Sorte Register”. I en afgørelse fastslår Datatilsynet, at hensynet til informations- og ytringsfriheden vægter mest, og at der ikke er grundlag for at gøre noget i sagen ud fra persondataloven.

Datatilsynet fremhæver, at hjemmesidens tema er forholdet mellem borgere og beslutningstagere. Og at hjemmesiden derfor er præget af en udveksling af meninger og værdiladede ytringer – og at det også må være indlysende for brugerne af hjemmesiden.

Måske freds- og ærekrænkende

Det er Vesthimmerlands Kommune, der på vegne af tre navngivne kommunale medarbejdere, kommunens borgmester og en plejefamilie tilknyttet kommunen har klaget til Datatilsynet over registrering på hjemmesiden ”Det Sorte Register”.

Datatilsynet påpeger dog også, at det ikke har kompetence til at bedømme, om offentliggørelsen strider imod anden lovgivning – eksempelvis om oplysningerne på hjemmesiden er freds- og ærekrænkende.

Efterlyser politisk handling

– Jeg vil opfordre Christiansborg-politikerne til at se nærmere på Datatilsynets afgørelse og vurdere, hvordan man lovgivningsmæssigt kan beskytte offentligt ansatte imod netchikane, siger Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Ulrik Frederiksen.

Han opfordrer arbejdsgiverne til at tage sager om netchikane alvorligt.

– De sociale medier er kommet for at blive, og afgørelsen fra Datatilsynet understreger, at det er nødvendigt, at kommuner og andre offentlige arbejdspladser har strategier for, hvordan de vil håndtere sagerne. Både eksternt over for den vrede borger, det medie, der bruges og den medarbejder, det går ud over.

Læs også: Gode råd, hvis du hænges ud i medierne