OK18 og kandidater i socialt arbejde

OK18 gav et gennembrud for vores socialrådgivere, som også har en kandidatuddannelse i socialt arbejde. Men alt har en pris.

Som bekendt fik vi forhandlet en aftale på plads med KL omkring pensionen for de socialrådgivere, som også har en kandidatuddannelse i socialt arbejde. Men aftalen og gennembruddet med den høje pensionsprocent på 18,63 pct. havde også en pris. De allerede ansatte skulle nemlig have en forhandlet løsning.

Allerede ansatte kandidater i socialt arbejde

Arbejdet med at forhandle allerede ansatte kandidater i socialt arbejde over på den nye pensionsprocent er gennemført i mange kommuner og i den afsluttende fase i andre. Det har været glædeligt, at TR mange steder har forhandlet løsninger på plads, hvor pensionsstigningen har været uden modregning i den eksisterende aflønning.

Hvis du har kendskab til kandidater i socialt arbejde, som er ansat i en basisstilling, og som der ikke er aftalt forhandling for, må du derfor meget gerne kontakte din regionskonsulent og gøre opmærksom på det, så vi får alle med.

Husk, at baggrundsmaterialet om kandidater i socialt arbejde er tilgængeligt på hjemmesiden.

Nye kandidater i socialt arbejde

Husk også, at kandidater i socialt arbejde, som ansættes i en kommunal basisstilling 1. april 2019 eller senere, indplaceres direkte på den høje pensionsprocent uden modregning. Det samme gælder socialrådgivere, som allerede er ansat, og som modtager kandidatgraden 1. april 2019 eller senere.