Uddannelse om psykisk arbejdsmiljø til trio’er

Parternes Uddannelsesfællesskab tilbyder uddannelse om psykisk arbejdsmiljø til trio'er i kommuner og regioner.

Uddannelsestilbuddet blev aftalt ved OK21. Målet med uddannelsen er, at leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant fra samme arbejdsplads i fællesskab får:

  • Fælles forståelse og sprog for at styrke det gode arbejdsmiljø
  • Metoder til at gå undersøgende og analytisk til værks
  • Bedre forståelse for deres respektive roller i samarbejdet om arbejdsmiljøet
  • Bedre forståelse af fælles handlemuligheder

Uddannelsen varer i 1½ dag. Der er cirka 6 uger imellem uddannelsesdagene, som skal bruges på at samarbejde om et selvvalgt emne.

Kurset er ikke gratis, dvs. arbejdspladsen skal betale for deltagelsen.

Bemærk, at der er to måder, man kan få kurset på:

  1. Arbejdspladsen køber kurset hjem til et antal trio’er på egen arbejdsplads (lukket hold).
  2. Trioen kan tilmelde sig et af de åbne hold, hvor man deltager sammen med trioer fra andre arbejdspladser.

» Parternes Uddannelsesfællesskab: Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø