Socialrådgivernes arbejdsmiljø – ifølge Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet gennemfører hvert andet år en stor undersøgelse af lønmodtageres arbejdsmiljø. Læs mere om resultaterne om socialrådgivernes arbejdsmiljø her.

Dansk Socialrådgiverforening har gennemgået data fra Arbejdstilsynets Nationale Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere i 2023. De vigtigste resultater præsenteres i en artikel i Socialrådgiveren. DS har også udarbejdet en særlig rapport med resultaterne, som er frit tilgængelige på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Nogle af de vigtigste resultater er, at socialrådgiverne oplever

  • Stor arbejdsmængde og tidspres
  • Høje følelsesmæssige krav
  • Utilstrækkelig ledelse
  • Udfordringer i relation til kollegerne
  • Trusler og chikane
  • Mindre indflydelse
  • Smerter
  • Stress
  • Savner mulighed for at udføre arbejdet i en tilfredsstillende kvalitet

» Socialrådgiveren 2/2024: Analyse: Hver fjerde socialrådgiver er stresset
» Dansk Socialrådgiverforening: Socialrådgivernes arbejdsmiljø i 2023
» Arbejdstilsynet: National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere