Giv den hybride arbejdsplads et servicetjek

Har I mulighed for hjemmearbejde? BFA Velfærd og Offentlig administration har lavet et lettilgængeligt værktøj til arbejdspladser, der vil tjekke og justere måden at arbejde sammen på.

Det nye værktøj lægger op til en dialog om de emner, som især skaber udfordringer i forhold til den hybride arbejdsplads. Og til at komme lidt dybere i dialogen end ”en eller to hjemmearbejdsdage”. Meningen med dialogen er, at den skal lægge op til forsøg dér, hvor der er behov for at justere.

Værktøjet kan bruges til to forskellige slags drøftelser, der begge kan munde ud i forsøg af kortere varighed, som tester forbedringer i arbejdsmiljøet.

  1. Drøftelse af et enkelt tema på for eksempel et personalemøde eller afdelingsmøde.
  2. Et dialogmøde, hvor flere temaer drøftes samtidig.

De temaer, som man kan arbejde med, er:

• Sammenhængskraft: Hvad er det vigtigt, at vi er sammen om?
• Fleksibilitet: Hvor meget plads skal der være til individuelle behov?
• Tilgængelighed: Hvordan sikrer vi den nødvendige koordinering?
• Fordybelse: Hvordan undgår vi at skylle fordybelsen ud med badevandet?
• Tillid: Er du rigtigt på arbejde, når du arbejder hjemmefra?
• Retfærdighed: Hvem får adgang til goderne på den hybride arbejdsplads?

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration er et partssamarbejde mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer – blandt andre Dansk Socialrådgiverforening, som udgiver inspirationsmateriale om arbejdsmiljø.

» Find alle materialerne på hjemmesiden godtarbejdsmiljo.dk.

» Godtarbejdsmiljø.dk: Giv jeres hybride arbejdsplads et servicetjek.