Overenskomst for socialrådgivere i staten: Sådan udmøntes pengene

Pensionsstigninger og et målrettet løft af basisløntrin 2. Det er nogle af de mest væsentlige forbedringer i den overenskomst, som Dansk Socialrådgiverforening har indgået med staten om løn og vilkår for statsligt ansatte socialrådgivere.

Dansk Socialrådgiverforening har igennem CO10 og CFU indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for statsligt ansatte socialrådgivere. Det sker i kølvandet på det generelle forlig, som fagbevægelsen indgik med staten den 11. februar. Læs mere om det generelle forlig her.

Efterfølgende har der været forhandlet særskilt om løn og vilkår for de statsligt ansatte socialrådgivere, og de forhandlinger er nu afsluttet. Aftalen indeholder blandt andet:

  • Pensionsløft. Din pension stiger til 18,4 %. Fremover kan du desuden selv vælge, om du vil have udbetalt den del af din pension, som overstiger 15 %. Dermed kan du veksle pensionsløftet til en lønforhøjelse.
  • Forhøjelse af basisløntrin 2. Hvis du er ansat på basisløntrin 2, så får du en ekstra månedlig lønforhøjelse svarende til 320 kr. eks. pension (380 kr. inkl. pension).
  • Løft af laveste konsulentindplacering. Vi har fået hævet den laveste konsulentindplacering svarende op til 968 kr. om måneden eks. pension.
  • Løft af laveste ledergrundløn. Vi har sikret et løft af den laveste ledergrundløn svarende op til 970 kr. om måneden eks. pension.
  • Vilkår for undervisere på professionshøjskoler og SOSU-skoler. Hvis du underviser på en professionshøjskole eller en SOSU-uddannelse, så vil du modtage en mail om de vilkår, som gælder særligt for dig.

Disse pensions- og lønforbedringer træder i kraft pr. 1. april 2025.

Dertil kommer også de forbedringer, som blev aftalt i det generelle forlig den 11. februar:

  • Lønstigninger. En samlet lønstigning for alle socialrådgivere i staten på 7,4 % over de næste to år, hvoraf den første lønstigning lyder på 5,89 % og træder i kraft allerede 1. april i år. Uanset hvilket løntrin, du er indplaceret på, så vil din løn stige med disse procentsatser, og hvis du har forhandlet tillæg oven i dit basisløntrin, vil de også blive opjusteret med disse procentsatser.
  • Mere fleksibilitet. Du får mulighed for at opspare afspadsering og særlige feriedage til samlet afvikling.
  • Bedre barsel. Fædre og medmødre får ret til yderligere tre ugers barsel med løn.
  • Udbetaling af pension. Som beskrevet for oven kan du fremover vælge at få udbetalt eller opspare den del af din pension, som overstiger 15 %.

DS-forkvinde: ”Tilfreds med det samlede resultat”

Med denne aftale er der nu fuld klarhed over resultatet af OK24 for de statsligt ansatte socialrådgivere, og DS-forkvinde Signe Færch er tilfreds med resultatet:

– Med det generelle forlig har vi sikret pæne lønstigninger til alle socialrådgivere, og med denne aftale med staten er vi kommet igennem med højere pension og et målrettet ekstra løft af socialrådgiverne på basisløntrin 2. Det er tiltrængt og en hårdt tilkæmpet sejr for os, for arbejdsgiverne i staten har ikke tradition for at gå med til målrettede løft. Derfor er jeg tilfreds med det samlede resultat.

Hvorfor har I hævet pensionen?

– En højere pension er noget, som kommer alle til gode. Særligt dem, som har mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor var det en vigtig prioritet for os. Hvis man hellere vil have flere penge mellem hænderne her og nu, så kan man også vælge at få udbetalt den del af pensionen, som overstiger 15 %. Vores løft af pensionen kan dermed konverteres til et lønløft, hvis man ønsker det.

Hvorfor har I fokuseret på nogle grupper i stedet for at hæve lønnen for alle?

– Alle får gavn af den højere pension og de generelle lønstigninger, hvoraf den første på 5,89 % allerede træder i kraft den 1. april i år. Dertil har vi valgt at bruge en del af de penge, som var reserveret til forhandlingerne om de statsligt ansatte socialrådgivere, til et målrettet ekstra løft af basismedarbejderne på basisløntrin 2 og de laveste lederlønninger. Når vi løfter i bunden og hæver loftet, så giver det nemlig også andre et godt argument for yderligere lønstigninger ved de lokale lønforhandlinger.

Staten vil ikke have arbejdsmiljøet ind i overenskomsten

Med sig til forhandlingerne havde Dansk Socialrådgiverforening også en række krav til forbedringer af socialrådgivernes arbejdsmiljø. Ét af disse handlede om at give nyuddannede socialrådgivere ret til intro- og mentorordninger, men ifølge Signe Færch var der ikke opbakning til dette:

– De statslige arbejdsgivere vil ikke overenskomstsikre nyuddannede socialrådgiveres ret til en god start på arbejdsmarkedet. Vi vil forbedre arbejdsmiljøet, løfte fagligheden og styrke fastholdelsen ved at give vores nyuddannede fagfæller ret til gode intro- og mentorordninger, men det har arbejdsgiverne desværre afvist, og det ærgrer mig inderligt. Ærgrelsen bliver heller ikke mindre af, at regeringens Strukturkommission endda har peget på, at parterne skal tage ansvar på dette område.

– Det betyder ikke, at vi giver op. Arbejdsgiverne afviste vores krav med henvisning til, at den skæve start, som mange nyuddannede desværre får, skal afhjælpes lokalt. Dét vi vil holde dem op på ved at arbejde for lokale løsninger. Og så vil vi forsøge at alliere os tættere med andre fagforeninger frem mod næste runde af overenskomstforhandlinger i 2026, hvor vi rejser kravet på ny, forklarer Signe Færch.

Overenskomsten skal til urafstemning

Hvis du som medlem af Dansk Socialrådgiverforening er interesseret i at høre mere om denne aftale om løn og vilkår for statsligt ansatte socialrådgivere samt det generelle forlig på det statslige område, som bl.a. handler om lønstigninger for alle statsligt ansatte, så kan du komme til online medlemsmøde. Tilmeld dig her:

Mandag den 11. marts kl. 15.30 – 16.30

Hvis du er TR, så kan du tilmelde dig vores TR-webinar her:

Fredag den 8. marts kl. 12.30 – 13.30

Nu hvor alle aftaler for socialrådgivere – i staten såvel som i regionerne og kommunerne – er forhandlet på plads, skal de til urafstemning blandt vores medlemmer.

Hvis du er medlem af Dansk Socialrådgiverforening, så vil du snart modtage en mail med detaljer om urafstemningen samt Hovedbestyrelsens anbefaling.