OK24-aftale på plads for statsligt ansatte

Der er indgået en ny generel overenskomstaftale mellem de statslige arbejdsgivere og fagbevægelsen, som bl.a. sikrer højere løn, mere fleksibilitet og bedre barsel. Aftalen gælder for alle statsligt ansatte og har dermed også betydning for socialrådgivere ansat i staten.

Den statslige OK24-aftale fastsætter lønstigninger og vilkår for de ca. 190.000 ansatte i staten – heriblandt socialrådgivere i Kriminalforsorgen og Familieretshuset samt undervisere på bl.a. socialrådgiveruddannelserne. Aftalen gælder i en 2-årig periode og har en samlet ramme på 8,8 procent. Den fulde tekst kan læses her.

I tillæg til forbedringerne beskrevet i denne artikel kommer også de såkaldte organisationsforhandlinger, hvor Dansk Socialrådgiverforening forhandler med de statslige arbejdsgivere om særlige forbedringer for statsansatte socialrådgivere.

Højere løn

I løbet af den 2-årige overenskomstperiode stiger lønnen for alle statsansatte med 7,4 procent.

Den første lønstigning kommer allerede 1. april i år og udgør 5,89 procent. Det er den største enkeltstående lønstigning i mindst 20 år og svarer til et løft på ca. 2.170 kr. om måneden (2570 kr. inkl. pension) for en statsansat socialrådgiver med en gennemsnitsløn.

I april 2025 stiger lønnen med 1,31 procent, og i november 2025 stiger den med 0,2 procent. Det svarer til samlet set ca. 590 kr. om måneden (700 kr. inkl. pension) for en statsansat socialrådgiver med en gennemsnitsløn.

Disse procentvise lønstigninger gælder for alle ansatte i staten. Dertil kommer også særlige forbedringer for socialrådgivere i staten, som vi skal forhandle på plads med de statslige arbejdsgivere, samt den lokale løndannelse.

Mere retfærdig lønudvikling

Aftalen indeholder også en mere retvisende måde at sammenligne de offentlige og private lønninger. Den hidtidige sammenligningsmetode har nemlig betydet, at de statslige lønninger har haltet bagefter. Den nye metode sikrer, at lønningerne på det statslige område vil følge det private endnu tættere, og det vil betyde, at lønudvikling bliver mere retfærdig i de kommende år – til gavn for dig og dine kollegaer.

Øget fleksibilitet, barsel og frit valg

Selvom aftalen i særlig grad indeholder lønstigninger, så indeholder den også andre forbedringer af dine og dine kollegaers arbejdsvilkår. Særligt tre ting er værd at fremhæve:

  • Mere fleksibilitet: Fremover kan du opspare afspadsering og særlige feriedage, så du kan afvikle dem samlet – f.eks. hvis du skal køre børn ind i daginstitution, passe syge forældre eller ønsker at komme ud på en længere rejse.
  • Bedre barsel: Fædre og medmødre får ret til yderligere tre ugers barsel med løn. Det er helt afgørende både for den enkelte medarbejder og for vores fælles kamp for ligeløn.
  • Udbetaling af pension: Aftalen giver dig mulighed for at få udbetalt eller opsparet den del af din pension, som ligger ud over 15 procent. Det svarer til 1.364 kroner for en statsansat socialrådgiver med en gennemsnitsløn. Du kan selv vælge, om pengene skal udbetales løbende med din løn, spares op for f.eks. at kunne få løn under orlov – eller om de fortsat skal indbetales på din pension.

Hvad nu?

Med det generelle forlig for alle statsligt ansatte på plads, skal vi i gang med de forhandlinger, som handler mere specifikt om de statsligt ansatte socialrådgiveres forhold. Dertil skal aftalerne for kommunerne og regionerne også falde på plads.

Når det er sket, modtager du en mail med informationer om den urafstemning, hvor du som medlem af Dansk Socialrådgiverforening kan være med til at godkende eller forkaste overenskomstaftalen.

I denne mail vil hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening også komme med sin anbefaling til afstemningen.