Overenskomst for socialrådgivere i regionerne: Sådan udmøntes pengene

Pensionsstigninger til alle og et markant løft af grundlønnen på løntrin 37. Det er nogle af de mest væsentlige forbedringer i den overenskomst, som Dansk Socialrådgiverforening har indgået med regionerne om løn og vilkår for regionalt ansatte socialrådgivere.

Dansk Socialrådgiverforening og Danske Regioner er blevet enige om en fornyelse af overenskomsten for regionalt ansatte socialrådgivere. Det sker i kølvandet på det generelle forlig, som fagbevægelsen indgik med regionerne den 20. februar.

Læs mere om den aftale her.

Efterfølgende har Dansk Socialrådgiverforening og Danske Regioner forhandlet særskilt om løn og vilkår for regionalt ansatte socialrådgivere, og de forhandlinger er nu afsluttet. Den fulde aftale kan læses her, og den indeholder blandt andet:

  • Pensionsforbedringer. Alle socialrådgivere stiger i pension, så pensionsindbetalingen udgør mindst 16 % af lønnen. Pensionen hæves også for cand.soc’er og ledere.
  • Løft af grundløntrin 37, der fremover bliver til 38 + 2.900. Månedslønnen for en socialrådgiver, som i dag er på grundløntrin 37, stiger med 812 kr. eks. pension (942 kr. inkl. pension).
  • Løft af ledere på grundløntrin 43 + 4.400 og 47 + 9.700. Månedslønnen for disse ledere stiger begge med 549 kr. eks. pension (652 kr. inkl. pension).

Disse pensions- og lønforbedringer træder i kraft pr. 1. april 2025, og de generelle lønstigninger i perioden vil øge ovenstående beløb yderligere.

Dertil kommer også de forbedringer, som blev aftalt i det generelle forlig den 20. februar:

  • Lønstigninger. En samlet lønstigning på 6,53 % over de næste to år, hvoraf den første lønstigning på 4 % allerede træder i kraft 1. april i år.
  • Mere fleksibilitet. Du får mulighed for at opspare afspadsering og særlige feriedage til samlet afvikling.
  • Bedre barsel. Fædre og medmødre får ret til yderligere tre ugers barsel med løn.

DS-forkvinde: “Aftalen har en fornuftig balance”

Med denne aftale er der nu fuld klarhed over resultatet af OK24 for de regionalt ansatte socialrådgivere, og ifølge DS-forkvinde Signe Færch kan man godt være tilfreds med resultatet:

– Med det generelle forlig har vi sikret pæne lønstigninger til alle socialrådgivere, og med denne aftale med Danske Regioner er vi kommet igennem med en højere pension, samtidig med at vi har sikret et løft af den brede mellemgruppe på grundløntrin 37 og de ledere, som har set frem til et løft. Derfor mener jeg, at aftalen har en fornuftig balance mellem at sikre brede forbedringer for alle og målrettede løft til de grupper, som har ventet længe.

Hvorfor har I hævet pensionen?

– Det har været et erklæret mål for DS, at socialrådgivernes pension skulle op på 16 %. Efter mange års målrettet arbejde sikrer vi det. Det er jeg glad for. Derudover er en højere pension noget, som kommer alle – og særligt dem, som har mange år tilbage på arbejdsmarkedet – til gode. Derfor var det en vigtig prioritet for os.

Hvorfor har I fokuseret på grundløntrin 37 i stedet for at løfte lønnen for alle?

– Størstedelen af de regionalt ansatte socialrådgivere er på grundløntrin 37, og mens vi ved tidligere overenskomstforhandlinger har prioriteret at løfte startlønnen, så har der været længere mellem stigningerne til de mere erfarne. Det kan vi endelig sikre med denne aftale, og det ved jeg, at mange medlemmer har ønsket.

Danske Regioner vil ikke have arbejdsmiljøet ind i overenskomsten

Med sig til forhandlingerne havde Signe Færch og DS-forhandlerne også en række krav til forbedringer af socialrådgivernes arbejdsmiljø. Ét af disse handlede om at give nyuddannede socialrådgivere ret til intro- og mentorordninger.

– Jeg ærgrer mig over, at Danske Regioner ikke vil overenskomstsikre nyuddannede socialrådgivers ret til en god start på arbejdsmarkedet, når de nyuddannede sygeplejersker har sådan en ret. Vi vil forbedre arbejdsmiljøet, løfte fagligheden og styrke fastholdelsen ved at give vores nyuddannede fagfæller ret til gode intro- og mentorordninger, men det har arbejdsgiverne desværre afvist.

– Det betyder ikke, at vi giver op. Danske Regioner afviste vores krav med henvisning til, at der skal findes lokale løsninger, så dét vi vil naturligvis holde de enkelte regioner op på og forsøge at skabe resultater på det lokale niveau, så vi bliver sidestillet med sygeplejerskerne, inden vi frem mod overenskomstforhandlingerne i 2026 rejser kravet på ny, forklarer Signe Færch.

Nu venter vi på de øvrige overenskomster

Hvis du som medlem af Dansk Socialrådgiverforening er interesseret i at høre mere om denne aftale om løn og vilkår for regionalt ansatte socialrådgivere samt det generelle forlig, som bl.a. handler om lønstigninger for alle regionalt ansatte, så kan du komme til online medlemsmøde.

Tilmeld dig her:

Tirsdag den 14. marts kl. 15.30 – 16.30

Hvis du er tillidsrepræsentant, så kan du tilmelde dig vores TR-webinar her:

Torsdag den 7. marts kl. 9.30 – 10.30

Med denne overenskomst og den kommunale overenskomst på plads, så skal der snart være urafstemning blandt medlemmerne af Dansk Socialrådgiverforening. Forventningen er, at det vil ske her i løbet af marts.

Du vil senere modtage en mail med detaljer om urafstemningen samt Hovedbestyrelses anbefaling.

» Den fulde overenskomstaftale med regionerne kan læses her.