OK24-aftale på plads for regionalt ansatte

Det generelle OK24-forlig for regionalt ansatte er nu klar. Det sikrer blandt andet højere løn, mere fleksibilitet og barsel.

Den regionale OK24-aftale fastsætter lønstigninger og vilkår for de ca. 135.000 ansatte i regionerne – heriblandt socialrådgivere, som arbejder på sundheds- og psykiatriområdet samt andre regionale arbejdspladser. Aftalen gælder i en 2-årig periode og har en samlet ramme på 8,8 procent.

I tillæg til forbedringerne beskrevet i denne artikel kommer også de såkaldte organisationsforhandlinger, hvor Dansk Socialrådgiverforening forhandler med de regionale arbejdsgivere om særlige forbedringer for regionalt ansatte socialrådgivere.

Lønnen stiger

I løbet af den 2-årige overenskomstperiode stiger lønnen for alle regionalt ansatte med 6,53 %.

Den første lønstigning kommer allerede den 1. april i år og udgør 4 %. Derudover forventes yderligere 1,76 % til oktober og 0,77 % i løbet af 2025. Det betyder, at:

  • En socialrådgiver, der tjener 33.000 kr. om måneden (ekskl. pension), får 2.155 kr. i samlet lønstigning, heraf 1.320 kr. den 1. april i år.
  • En socialrådgiver, der tjener 38.000 kr. om måneden (ekskl. pension) får 2.481 kr. i samlet lønstigning, heraf 1.520 kr. den 1. april i år.

Dertil kommer også værdien af den månedlige pensionsindbetaling, som også stiger, fordi den beregnes som en procentdel af din månedsløn.

De procentvise lønstigninger gælder for alle ansatte i regionerne – også socialrådgivere i lederstillinger. Oven i disse lønstigninger kommer også de særlige forbedringer for socialrådgivere i regionerne, som vi skal forhandle på plads med de regionale arbejdsgivere samt den lokale løndannelse.

Forbedringer til socialrådgiverne

Udover det generelle forlig for alle regionalt ansatte, skal de enkelte fagforeninger også forhandle deres egne aftaler med regionerne. Helt præcist er 2 % af den samlede ramme blevet reserveret til dette.

Dansk Socialrådgiverforening har kæmpet hårdt for at presse dette beløb i vejret, fordi det er i disse forhandlinger, hvor vi kan zoome helt specifikt ind på socialrådgivernes vilkår og få gennemført nogle af de særlige krav, som vi har til overenskomsten.

Med 2 % i puljen til disse forhandlinger, kan vi sikre solide socialrådgiveraftryk på OK24. Foreløbigt er vores forhandlinger med regionerne planlagt til den 28. februar.

Mere fleksibilitet og barsel

Udover lønnen og puljen til vores særlige forhandlinger med regionerne er det også lykkedes os at forhandle en række andre forbedringer på plads.

Blandt andet får du fremover mulighed for at opspare afspadsering og særlige feriedage til samlet afvikling – f.eks. hvis du skal køre børn ind i daginstitution, passe syge forældre eller ønsker at komme ud på en længere rejse.

Derudover får fædre og medmødre ret til yderligere tre ugers barsel med løn. Det er helt afgørende både for den enkelte medarbejder og for vores fælles kamp for ligeløn.

Hvad nu?

Det regionale forlig er det sidste af de generelle, som har manglet. Næste skridt er at forhandle de særlige forlig om socialrådgivernes vilkår. Sådan et forlig skal vi forhandle med både staten, regionerne og kommunerne.

Efter den foreløbige plans forhandler vi med kommunerne den 24. februar, med staten den 27. februar og med regionerne den 28. februar.

Når alle disse aftaler er på plads, modtager du en mail med informationer om urafstemning samt Hovedbestyrelsens anbefaling. Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening er du nemlig med til at godkende eller forkaste aftalen – og derfor er det afgørende, at du giver din mening til kende ved at deltage i afstemningen.