Overenskomst for socialrådgivere i kommunerne: Sådan udmøntes pengene

Pensionsstigninger til alle og et markant løft af grundlønnen på løntrin 34 og 37. Det er nogle af de mest væsentlige forbedringer i den overenskomst, som Dansk Socialrådgiverforening har indgået med KL om løn og vilkår for kommunalt ansatte socialrådgivere.

Dansk Socialrådgiverforening og KL er blevet enige om en fornyelse af overenskomsten for kommunalt ansatte socialrådgivere. Det sker i kølvandet på det generelle forlig, som fagbevægelsen indgik med KL den 17. februar – og som betyder, at din løn stiger med 4 % pr. 1. april 2024 og med samlet set 6,51 % over de næste to år.

I weekenden har Dansk Socialrådgiverforening og KL forhandlet særskilt om løn og vilkår for kommunalt ansatte socialrådgivere, og de forhandlinger er nu afsluttet. Den fulde aftale kan læses her, og den indeholder blandt andet:

  • Mere i pension. Alle socialrådgivere stiger i pension, så pensionsindbetalingen udgør mindst 16 % af lønnen. Pensionen hæves også for cand.soc’er og ledere.
  • Løft af grundløn 34, der fremover bliver til 35. Månedslønnen for en socialrådgiver, som i dag er på grundløn 34, stiger med 506 kr. eks. pension (587 kr. inkl. pension).
  • Løft af grundløn 37, der fremover bliver til 38 + 2700 kr. Månedslønnen for en socialrådgiver, som i dag er på grundløn 37, stiger med 916 kr. eks. pension (1.063 kr. inkl. pension).
  • Løft af ledere på grundløn 43 med + 6000 kr. årligt. Månedslønnen for de lavestlønnede ledere på grundløn 43 + 4.400 kr. stiger med 695 kr. eks. pension (826 kr. inkl. pension).

Disse pensions- og lønforbedringer træder i kraft pr. 1. april 2025, og de generelle lønstigninger i perioden vil øge ovenstående beløb yderligere. Dertil kommer også de forbedringer, som blev aftalt i det generelle forlig den 17. februar, og som blandt andet medfører:

  • Lønstigninger. Din løn stiger samlet set 6,51 % over de næste to år, hvoraf den første lønstigning på 4 % allerede træder i kraft 1. april i år.
  • Mere fleksibilitet. Du får mulighed for at opspare afspadsering og særlige feriedage til samlet afvikling.
  • Bedre barsel. Fædre og medmødre får ret til yderligere tre ugers barsel med løn.

DS-forkvinde er tilfreds

Med denne aftale er der nu fuld klarhed over resultatet af OK24 for de kommunalt ansatte socialrådgivere, og ifølge DS-forkvinde Signe Færch er der god grund til at være tilfreds:

– Med det generelle forlig har vi sikret pæne lønstigninger til alle socialrådgivere, og med vores særlige forlig med KL er vi kommet igennem med en højere pension, samtidig med at vi har sikret et løft af den brede mellemgruppe på løntrin 34 og 37, som længe har set frem til et løft. Dermed leverer vi på de krav, som vores medlemmer har været med til at formulere. På den baggrund er jeg tilfreds med resultatet.

Hvad er årsagen til, at I har hævet pensionen?

– Skridt for skridt har vi hævet pensionen ved de sidste mange overenskomstforhandlinger, og vores mangeårige mål om 16 % er nu blevet indfriet. Det er jeg rigtig glad for. Desuden er en højere pension noget, som kommer alle – og særligt dem, som er i starten af deres arbejdsliv – til gode. Derfor var det en vigtig prioritet for os.

Hvorfor har I fokuseret på løntrin 34 og 37 i stedet for at løfte lønnen for alle?

– Ved tidligere overenskomstforhandlinger er vi lykkedes med at løfte socialrådgivernes startløn ganske betragteligt, mens der har været længere mellem stigningerne til de mere erfarne socialrådgivere. Derfor har mange medlemmer igennem årene ønsket at få løftet løntrin 34 og 37. Det kan vi endelig sikre med denne aftale.

Intro- og mentorordninger blev klart afvist

Med sig til forhandlingerne havde Signe Færch og DS-forhandlerne også en række krav til forbedringer af socialrådgivernes arbejdsmiljø. Ét af disse handlede om at give nyuddannede socialrådgivere ret til intro- og mentorordninger, men det har KL blankt afvist.

– I mine øjne er det helt uforståeligt, at KL midt i en velfærds- og rekrutteringskrise ikke ønsker at overenskomstsikre nyuddannede socialrådgivers ret til en god start på arbejdsmarkedet. Vi vil forbedre arbejdsmiljøet, løfte fagligheden og styrke fastholdelsen ved at give nyuddannede ret til gode intro- og mentorordninger, men KL stod stejlt på deres afvisning af vores krav.

– Det betyder ikke, at vi giver op. Vi har nu et arbejde foran os med at sikre intro- og mentorordninger på det lokale niveau, og undersøge om vi kan skabe resultater ved at alliere os tættere med andre fagforeninger frem mod næste runde af overenskomstforhandlinger i 2026, for vores nyuddannede fagfæller fortjener en god start, forklarer Signe Færch.

Nu venter vi på de øvrige overenskomster

Hvis du som medlem af Dansk Socialrådgiverforening er interesseret i at høre mere om dette forlig om løn og vilkår for kommunalt ansatte socialrådgivere samt det generelle forlig, som bl.a. handler om lønstigninger for alle kommunalt ansatte, så kan du komme til online medlemsmøde.

Tilmeld dig ét af møderne her:

Tirsdag den 12. marts kl. 15.30 – 16.30

Tirsdag den 12. marts kl. 19.00 – 20.00

Hvis du er TR, så kan du tilmelde dig ét af vores TR-webinarer her:

Onsdag den 6. marts kl. 12.30 – 13.30

Fredag den 8. marts kl. 9.30 – 10.30

Når vi har forhandlet alle overenskomster færdige – også dem for socialrådgivere i regionerne og staten – vil der være urafstemning. Hvis du er medlem af DS og ansat i det offentlige, så vil du senere modtage en mail med detaljer om urafstemningen samt Hovedbestyrelsens anbefaling.

» Den fulde overenskomstaftale med KL kan læses her.