OK24-aftale på plads for kommunalt ansatte

Det generelle OK24-forlig for kommunalt ansatte er nu klar. Aftalen indeholder en historisk stor økonomisk ramme og sikrer blandt andet højere løn, mere fleksibilitet og barsel.

I dag blev fagbevægelsen og kommunerne (KL) enige om en toårig overenskomstaftale. Aftalen har afgørende betydning for alle kommunalt ansatte og dermed også de mange tusind socialrådgivere, der arbejder i landets kommuner.

Lønnen stiger

Aftalen sikrer de kommunalt ansatte 4 % mere i løn allerede 1. april i år. Derudover forventes yderligere 1,74 % til oktober og 0,77 % i 2025. Det betyder, at:

  • En socialrådgiver, der tjener 33.000 kr. om måneden (ekskl. pension), får 2.148 kroner i samlet lønstigning, heraf 1.320 kroner 1. april i år.
  • En socialrådgiver, der tjener 38.000 kr. om måneden (ekskl. pension) får 2.474 kroner i samlet lønstigning, heraf 1.520 kroner 1. april i år.

Dertil kommer også værdien af den månedlige pensionsindbetaling, som også stiger, fordi den beregnes som en procentdel af din månedsløn.

Ligesom forliget på det statslige område, der landede i søndags, indeholder det kommunale forlig en samlet økonomisk ramme på 8,8 %. Det er første gang i mange år, at en overenskomstaftale indeholder så mange penge til lønstigninger og andre forbedringer til ansatte i kommunerne.

Forbedringer til socialrådgiverne

Udover det generelle forlig for alle kommunalt ansatte, der nu er indgået, skal de enkelte organisationer også forhandle deres egne aftaler med KL.

Dansk Socialrådgiverforening har presset hårdt på for at få flere midler end tidligere til de enkelte faggruppers forhandlinger. Det er nemlig her, at vi kan prioritere de mærkesager, der betyder allermest for socialrådgiverne.

Det er lykkedes at få 2 % afsat til det formål – langt mere end ved de tidligere overenskomster – og dermed kan Dansk Socialrådgiverforening sikre solide socialrådgiveraftryk på OK24.

Dansk Socialrådgiverforenings forhandlinger med KL er planlagt til 24. februar.

Mere fleksibilitet og barsel

Udover lønnen og puljen til de enkelte organisationer, er det også lykkedes os at forhandle en række andre forbedringer på plads.

Blandt andet får du fremover mulighed for at opspare afspadsering og særlige feriedage til samlet afvikling – f.eks. hvis du skal køre børn ind i daginstitution, passe syge forældre eller ønsker at komme ud på en længere rejse.

Derudover får fædre og medmødre ret til yderligere tre ugers barsel med løn. Det er helt afgørende både for den enkelte medarbejder og for vores fælles kamp for ligeløn.

Hvad sker der nu?

Som nævnt dækker den netop indgåede aftale mellem fagbevægelsen og KL alle kommunalt ansatte. Nu skal Dansk Socialrådgiverforening forhandle om yderligere forbedringer specifikt for socialrådgivere i kommunerne. Når den aftale er indgået, får alle medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, der arbejder i kommunerne, en mail med information om resultaterne.

Når alle aftaler er på plads – også dem for socialrådgivere i regionerne og staten – modtager du en mail med informationer om urafstemning samt Hovedbestyrelsens anbefaling.

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening er du nemlig med til at godkende eller forkaste aftalen – og derfor er det afgørende, at du giver din mening om aftalen til kende ved at deltage i afstemningen.