Ferielukket mellem jul og nytår

Arbejdsgiver kan vælge at lukke arbejdspladsen mellem jul og nytår og pålægge medarbejderne at holde ferie.

Hvis arbejdsgiver vælger at lukke arbejdspladsen mellem jul og nytår, skal arbejdsgiver sørge for, at medarbejderne har feriedage til gode og varsle afholdelse af ferie med en måneds varsel. Da første arbejdsdag i juleferien er den 27. december, skal ferien varsles senest 26. november.

Hvis du har optjent mere end 15 feriedage hos arbejdsgiver, og arbejdsgiveren ikke har sørget for at reservere et antal feriedage svarende til antallet af dage, hvor der holdes ferielukket, har du ret til at modtage løn under virksomhedslukningen mellem jul og nytår.

Denne særlige regel gælder kun, hvis du har optjent mere end 15 feriedage hos arbejdsgiveren. Hvis du ikke har optjent mere end 15 feriedage hos arbejdsgiveren, kan arbejdsgiveren pålægge dig at afholde ferie uden løn

Reglen om ferielukning mellem jul og nytår gælder kun, hvis arbejdspladsen rent faktisk lukker, og ikke hvis den blot kører på lavt blus. I så fald gælder de almindelige regler for varsling af ferie, og så kan arbejdsgiver kun pålægge dig at afholde ferie, hvis du har ferie at afholde.