DS: Refusionsmodel stopper ikke kassetænkning over for ledige

Regeringen lægger med sit udkast til refusionsmodel op til kassetænkning, når refusionssatsen efter et år nedsættes til 20 procent på alle overførselsindkomster. Det er dybt kritisabelt, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

På trods af intentionen om at stoppe kommunernes kassetænkning i beskæftigelsesindsatsen vil der fortsat være rum for netop kassetænkning i regeringens udkast til en ny refusionsmodel, som Altinget.dk har offentliggjort. Det vurderer Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau.

– Regeringen lægger op til kassetænkning, når refusionssatsen efter et år nedsættes til 20 procent på alle overførselsindkomster. Vi frygter, at det vil føre til, at kommunerne af hensyn til økonomien vil begynde at spekulere i, om de vil forlænge sygedagpengeperioden ud over de 52 uger, siger Majbrit Berlau og uddyber:

– Konsekvensen vil være, at sygedagpengemodtagere henvises til kontanthjælp. Hvis den syge borger er gift, vil vedkommende blive omfattet af den gensidige forsørgerpligt og dermed stå uden forsørgelsesgrundlag. Det er dybt kritisabelt.

Kommuner vil eksportere ’dyre’ borgere

Majbrit Berlau vurderer, at den lave refusionssats også vil føre til, at kommunerne i endnu højere grad vil blive tilbageholdende med at tildele førtidspension.

– En refusionsprocent på 20 er for lavt sat. Det vil medføre, at nogle kommuner får en hård økonomisk lussing på grund af høje forsørgelsesudgifter. En refusionsprocent på 35 vil være mere hensigtsmæssig og samtidig signalere, at udgifter til overførselsindkomster i høj grad også er en statslig opgave, lyder det fra socialrådgivernes formand.

Hun advarer imod, at en alt for lav refusionssats kan føre til social eksport kommunerne imellem.

– Kommunerne får et stærkt økonomisk incitament til at tilskynde og hjælpe deres udgiftstunge borgere til at flytte til andre kommuner.

DS: Afvent beskæftigelsesreform før refusion besluttes

Socialrådgivernes formand mener også, at det er uhensigtsmæssigt, at regeringen laver et udspil til en refusionsmodel inden beskæftigelsesreformen er på plads.

– Jeg er uforstående over for, at regeringen ikke afventer, at beskæftigelsesreformen både for de forsikrede ledige og de uforsikrede ledige er på plads, før de laver en refusionsmodel. Vi har sagt det før: Hastværk er lastværk.