Socialrådgivere hindrer udsættelser

Antallet af lejere, der bliver smidt på gaden, rasler ned, når boligselskaberne ansætter en socialrådgiver, viser projekt ”Stop Udsættelser”. En af projektets fire socialrådgivere, Margrethe Hjorth, havde kort efter sin ansættelse halveret antallet af udsættelser i sit område.

Selv om projekt ”Stop Udsættelser” kun har fire socialrådgivere ansat i almene boligorganisationer, er effekten klokkeklar: Markant færre lejere bliver sat ud af deres boliger i dag.

I Boligforening Himmerland i Aalborg blev socialrådgiver Margrethe Hjorth ansat 1. oktober 2011, og allerede efter første kvartal af 2012 havde hun nedbragt antallet af sager om manglende husleje fra 56 til 26.

– Mit mål for projektet, der er finansieret af satspuljemidler og varer fire år, var at halvere antallet af udsættelser. Det mål nåede jeg på kort tid, fortæller hun.

Det bekræfter den tendens, som fagbladet Socialrådgiveren beskrev i maj måned. Nemlig at boligselskaberne i projektet havde oplevet et fald i antallet af udsættelser fra 4,8 om måneden til 2,7 om måneden.

Tager beboerne i hånden

Margrethe Hjorths opskrift til den store succes er, at hun har frie tøjler til at håndtere beboernes ofte komplekse sager på sin egen måde:

– Der er ikke nogen, der fortæller, hvad jeg skal gøre eller hvornår. På den måde kan jeg arbejde helhedsorienteret og se på alle sociale problemer på én gang, fortæller Margrethe Hjorth, der sammenligner sit arbejde lidt med tv-programmet Luksusfælden:

– Jeg banker på døren, og hvis vedkommende er hjemme, kommer jeg i langt de fleste tilfælde ind og tager en stille og rolig snak om vedkommendes økonomi og om, hvorfor de har huslejerestance. Det viser sig ofte, at folk har brugt deres penge, inden huslejen er betalt, og så forklarer jeg dem helt nede på gulvniveau, hvorfor det er så vigtigt at betale husleje fremfor eksempelvis licens eller vægtafgift – at de simpelthen prioriterer forkert, siger Margrethe Hjorth, der eksempelvis råder kontanthjælpsmodtagere til at blive sat under administration, så huslejen er der første, der bliver trukket.

– Og mange ser det faktisk som en befrielse.

Flere socialrådgivere i boligselskaber

Hun har tidligere været ansat i Aalborg Kommune og kender derfor forvaltningen, som hun arbejder tæt sammen med.

– Det er en kæmpe fordel at kende systemet og have en masse at sparre med, siger Margrethe Hjorth, der håber, at projektets succes fører til flere ansættelser af socialrådgivere i landets boligselskaber.

– Projektet en stor succes og skaber betydelig synergieffekt. Det hjælper mange til at tage et større personligt ansvar, og det gør dem i stand til at overtage ansvaret for deres egen økonomiske situation, siger Margrethe Hjorth.

Der er afsat 12 millioner kroner i satspuljeaftalen til forsøgsprojektet, som udover Boligforening Himmerland omfatter Boligkontoret Danmark, KAB og BO-VEST.