Boligmangel truer succesfuld hjemløseindsats

Kommunerne har gode resultater med at få hjemløse i bolig via Housing First-strategien. Men indsatsen er udfordret af boligmangel. Socialrådgiverne opfordrer regeringen til at sikre betalelige boliger til socialt udsatte - alternativet kan blive dyrt.

De nye, lave sociale ydelser har gjort det sværere for socialt udsatte at finde betalelige boliger og sværere for kommunerne at finde egnede boliger, som eksempelvis kontanthjælpsmodtagere har råd til at bo i.

Nu understreger en ny evaluering af hjemløse-strategien Housing First, at selvom både borgere og kommuner har særdeles gode erfaringer med strategien, så giver manglen på betalelige boliger store problemer i forhold til kommunernes mulighed for at udbrede indsatsen, så flere hjemløse kan få gavn af den.

– Selv om der er udfordringer med at skaffe boliger, så vurderer vi, at hvis det kan lykkes at finde en bolig, og borgeren får en intensiv social støtte, så er Housing First en effektiv indsats for denne meget udsatte gruppe borgere – i hvert fald på den korte bane, udtaler Lars Benjaminsen.

Forskerne vurderer, at netop manglen på passende boliger er hovedårsagen til den stigende hjemløshed i Danmark.

DS: Politikere bør sikre betalelige boliger

Manglen på betalelige boliger er blevet forværret i forbindelse med indførelsen af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen, integrationsydelsen samt uddannelseshjælpen til unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år.

Netop derfor bør Folketinget tage SFI-evalueringen til sig, understreger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

– Når kommunerne – trods de gode resultater – ikke har mulighed for at udrulle indsatserne til det nødvendige antal mennesker, så er man fra Christiansborgs side nødt til at gøre noget. I Dansk Socialrådgiverforening opfordrer vi til at rulle de fattigdomsskabende ydelser tilbage eller som minimum sikre, at alle i Danmark har adgang til en betalelig bolig, siger Majbrit Berlau.

Hjemløshed er dyrt

Majbrit Berlau understreger, at manglen på betalelige boliger ikke bare skader udsatte borgere – også samfundet får en ekstraregning.

– Hjemløshed koster dyrt – både for de hjemløse og for fælleskassen. Risikoen for sociale og helbredsmæssige problemer øges, når folk ender på gaden, hvilket belaster både borgere og systemet i eksempelvis sundhedssektoren. Samtidig er hjemløshed en væsentlig udfordring for de sociale indsatser, som skal skabe fremdrift for udsatte borgere og bringe dem tættere på eksempelvis arbejdsmarkedet eller et stabilt og værdigt liv.

Hun henviser til SFI-rapporten, som blandt andet viser, at flere af de borgere, som har modtaget indsatser i forbindelse med Housing First, har genoplivet kontakten til deres familie og børn.

– Den slags fremskridt styrker menneskers livskvalitet og giver et godt udgangspunkt for, at arbejde videre med eksempelvis psykiske og sundhedsmæssige udfordringer. Stod det til os socialrådgivere, blev effektive indsatser som Housing First udrullet i langt større skala, siger Majbrit Berlau.