Studerende og arbejde i fritiden

Studierelevant arbejde i de offentlige forvaltninger til socialrådgiverstuderende er godt – men opgaver og ansvar skal matche, at de er studerende

Også socialrådgiverstuderende arbejder typisk i fritiden ved siden af studiet. Helt overordnet set er det positivt, at studerende i et fritidsarbejde opnår erfaringer, de kan tage med ind i studiet og med ind i det senere arbejdsliv.

Der kan imidlertid opstå visse udfordringer for vores socialrådgiverstuderende som får studierelevante fritidsjob på offentlige arbejdspladser. Det kan eksempelvis være i forvaltninger med mangel på uddannede socialrådgivere, fordi de socialrådgiverstuderende bruges som færdiguddannede socialrådgivere.

Helt grundlæggende er der væsentlig forskel på, hvad en færdiguddannet kan varetage og hvad en ikke-færdiguddannet kan varetage af opgaver og ansvar. Også selv om der kun er måneder tilbage af studiet og/eller den studerende kommer med tidligere relevante erfaringer.

Dette bunder både i hensynet til borgeren og dennes retssikkerhed, men nok så meget til de socialrådgiverstuderende selv.

Tal med de studerende om deres opgaver

Hvis du som TR er bekendt med, at der bruges socialrådgiverstuderende på din arbejdsplads i studenterstillinger kan det være en god ide at besøge dem og/eller invitere til dialog. Dels om arbejdspladsfællesskabet for socialrådgivere men også om de stillinger, de har som studentermedhjælpere, for at sikre, at de som studerende ikke får ansvar eller opgaver, som var de allerede færdiguddannede.

Det er naturligvis positivt, at socialrådgiverstuderende ansættes i forvaltninger som studentermedhjælpere, men det skal være relevante og fagligt forsvarlige stillinger. Eksempelvis bør beslutningskompetence og ansvar for arbejdet altid være placeret hos en uddannet arbejdskraft. Desuden bør en socialrådgiverstuderendes socialfaglige arbejde altid foregår i samråd med det uddannede fagpersonale.

Bemærk i øvrigt at socialrådgiverstuderende i studentermedhjælperstillinger på det administrative område i kommuner og regioner er dækket af HKs overenskomst. Der er altså intet ”forkert” i, at en socialrådgiverstuderende er medlem hos HK, men typisk også SDS, hvilket vi i DS naturligvis opfordrer til, da det er DS’ studenterorganisation.