Socialrådgivere friholdt for ansvar i Rebild-sag

Dagen efter at Dansk Socialrådgiverforening havde møde med borgmesteren i Rebild Kommune på grund af hendes udtalelser om intern undersøgelse og placering af ansvar i misbrugssagen, er tre topchefer blevet fyret.

Økonomiudvalget i Rebild Kommune har i går indstillet til byrådet, at kommunaldirektøren og forvaltningsdirektøren afskediges, mens chefen for Center for Familie og Handicap blev bedt om at fratræde straks.

Fyringerne er en udløber af den såkaldte Rebild-sag, hvor en 56-årig mand i marts blev kendt skyldig i, at han gennem mange år har haft samleje og anden kønslig omgang med syv af sine børn og to af børnenes veninder, og at han har truet sønnerne til samleje med den ældste datter.

Brug for nye kræfter

– Det er vores vurdering, at Rebild Kommune har brug for nye kræfter, der sammen med eksterne eksperter kan løfte den store oprydningsopgave. Ankestyrelsen har for nylig rettet en hård kritik af Rebild Kommunes sagsbehandling. Derfor har Økonomiudvalget også ønsket en socialretlig og personalejuridisk undersøgelse af sagen med fokus på det ledelsesmæssige ansvar, så vi får vendt hver en sten og undgår lignende tragiske sager i fremtiden, siger borgmester Anny Winther i en pressemeddelelse.

Skarp kritik fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen kritiserede i en rapport i marts i skarpe vendinger kommunen for dens håndtering af sagen, for mangelfuld systematik og utilstrækkelig reaktion på talrige underretninger fra lærere og pædagoger, der havde mistanke om overgrebene.

Samtidig har revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte i en rapport, der er lavet på initiativ fra Rebild Kommune, rettet en skarp kritik af sagsbehandlingen i Center for Familie og Handicap.  I rapporten, som indeholder en gennemgang af 30 sager, peges der på manglende styring, systematik, faglighed og ledelsessyn.

Sagsbehandlerne kan se fremad

Mads Bilstrup, formand for socialrådgiverne i Region Nord, glæder sig over, at sagsbehandlerne i Rebild Kommune nu kan se fremad. For blot to uger siden udtalte borgmester Anny Winter ellers i medierne, at der skulle laves en intern undersøgelse for at se, om der var sagsbehandlere, der skulle drages til ansvar for den mangelfulde sagsbehandling.

Det fik Dansk Socialrådgiverforening til at protestere, og i går havde Mads Bilstrup så et møde med blandt andre borgmesteren om kommunens fremtidige handleplan – også på baggrund af de kritiske rapporter fra Ankestyrelsen og Deloitte.

– Det var et rigtig godt møde. Borgmesteren beklagede hendes udtalelse om, at det skulle undersøges, om der var medarbejdere, der kunne drages til ansvar, og hun forsikrede, at det ikke vil ikke komme på tale.

– Og så blev der lyttet til de anbefalinger, vi havde, som indholdsmæssigt læner sig op ad konklusionerne fra Deloitte-rapporten: At den socialfaglige ledelse skal styrkes, at administrationsgrundlaget skal styrkes, og at den enkelte sagsbehandler skal have færre sager, siger Mads Bilstrup.

Dårlig styring i kommunen

Mads Bilstrup vil ikke forholde sig til fyringen af topcheferne, men han glæder sig over, at sagsbehandlerne er friholdt for ansvar.

– Det er rigtig godt, at den politiske ledelse i dag anerkender, at styringen i kommunen har været for dårlig, og at socialrådgivernes faglige vilkår dermed ikke har været gode nok, siger han.

Læs også: Hård kritik af Rebild Kommune.