DS: Vigtigt signal at socialpolitik er prioriteret i finanslov

Det er positivt, at regeringen afsætter midler i finanslovsforslaget til at styrke det forebyggende sociale arbejde, siger socialrådgivernes formand, der efterlyser investeringer i offentlige arbejdspladser – frem for effektiviseringer.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, er tilfreds med, at regeringen i sit finanslovsudspil lægger op til at styrke det sociale arbejde.

– Det er en vigtig prioritering, at regeringen afsætter midler i finanslovsforslaget til at styrke det forebyggende sociale arbejde. Det ligner et hæderligt finanslovsudspil, men jeg havde gerne set, at der var skabt rum til at investere lidt mere i det sociale område, da vi ved, at investeringer i socialt arbejde betaler sig – både menneskeligt og økonomisk, siger Majbrit Berlau.

Regeringen har i finanslovsforslaget afsat i alt 280 millioner kroner til at forebygge sociale problemer hos børn og unge. Pengene fordeler sig med 70 millioner kroner i hvert af årene fra 2014 til 2017.

Derudover er der i 2014 afsat 344 millioner kroner til blandt andet forebyggelse af ungdomskriminalitet, handlingsplan for handicapområdet og forebyggelse af hjemløshed blandt unge.

Husk de mest udsatte børnefamilier

Majbrit Berlau ser frem til regeringens kommende 2020-plan for det sociale område og opfordrer regeringen til at prioritere tidlig indsats blandt de mest udsatte børn og unge.
– Det er fint, at der skal bruges midler på forældrekurser, som socialministeren har bebudet, men det kan ikke stå alene, hvis man vil nå de allermest udsatte familier. Det er vigtigt at spotte børn med problemer, inden det går rigtig galt, og derfor anbefaler vi, at der kommer flere socialrådgivere på skoler og i daginstitutioner.

Efterlyser mere lempelig finanspolitik

Majbrit Berlau er skuffet over, at regeringen kun ønsker at afsætte 0,5 procent til vækst i det offentlige forbrug i 2014.

– Vismændene havde anbefalet en lidt mere lempelig finanspolitik, og jeg havde håbet, at regeringen ville følge det råd. Så selv om udspillet giver rum til en smule vækst i den offentlige sektor, som vil betyde cirka 2000 flere ansatte, så batter det ikke meget, når kommuner og regioner har nedlagt tusindvis af stillinger i de senere år.