DS: Risiko for at reform vil forringe tilsyn

I et nyt høringssvar udtrykker Dansk Socialrådgiverforening bekymring for, om tilsynsreformen med kun ét årligt kontrolbesøg og færre ressourcer til de specifikke tilsyn vil sikre børnene mod overgreb, sådan som reformen er tænkt.

Fem store kommunale enheder skal fremover føre tilsyn med institutioner og opholdssteder i stedet for, at tilsynet – som nu – ligger i alle 98 kommuner. At indsatsen samles og gøres mere uvildig hilser Dansk Socialrådgiverforening velkomment – om end DS undrer sig over, at tilsynet ikke skal samles i én statslig enhed, hvor man kunne opbygge en specialkompetence. Det skriver DS i et høringssvar, hvor der også udtrykkes bekymring for, at det specifikke tilsyn ikke fylder meget i udspillet.

Forringer tilsynet

Alle kommuner skal i forbindelse med reformen overføre ressourcer til det generelle tilsyn i de fem enheder, hvilket formentlig vil udhule og forringe det specifikke tilsyn, som fortsat skal ligge i kommunerne.

– Det store arbejdspres i kommunerne kan betyde, at sagsbehandlerne må nedprioritere det løbende tilsyn, som er det, der har størst mulighed for at forebygge dårlige forløb eller overgreb på anbragte børn og unge, siger næstformand Niels Christian Barkholt.

Samtidig lægger man op til kun ét årligt kontrolbesøg fra socialtilsynet.

– Det vil ingen forskel gøre. Man vil højst kunne se, om forholdene ser fornuftige ud i plejefamilien. Vi foretrækker et tæt samspil mellem familieplejekonsulent og plejefamilie, hvor der indgår supervision og uddannelse, hvis man vil sikre barnets trivsel.

Risikerer mere bureaukrati

Endelig mener DS, at udspillet indebærer en risiko for øget bureaukrati.

– Hvis socialtilsynet skal godkende plejefamilier, vil det i praksis betyde, at kommunerne skal finde plejefamilien og indstille familien til socialtilsynet, som så skal godkende den. Det kan føre til en ny bureaukratisk procedure, siger Niels Christian Barkholt.

– Der er også fare for, at det vil svække kvaliteten i match af barn, fordi familieplejekonsulenten ikke lærer plejefamilien at kende gennem godkendelses-arbejdet.

De fem socialtilsyn kommer til at ligge i Frederiksberg, Holbæk, Faaborg-Midtfyn, Silkeborg og Hjørring kommuner, som overtager opgaven 1. november 2013.

Læs hele DS’ høringssvar