Udspil er vigtigt første skridt – ligeløn er en del af løsningen

Dansk Socialrådgiverforening har længe kæmpet for et opgør med socialrådgivernes uligeløn og kaldt på, at Christiansborg tog deres del af ansvaret fx ved at gøre op med Tjenestemandsformen fra 1969. Derfor er formand Mads Bilstrup glad for, at ’mere lige aflønning’ er blandt regeringens syv nye principper, der skal forbedre offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår.

Udspil er vigtigt første skridt – ligeløn er en del af løsningen

Regeringens udspil skal være med til at løse rekrutteringskrisen, og her fremhæver regeringen ældreområdet, sundhedsvæsenet, daginstitutioner og i kriminalforsorgen. På de områder arbejder også socialrådgivere.

– Men for at løse den alvorlige velfærdskrise er det vigtigt at huske socialområdet, hvor krisetegnene desværre også er tydelige: høj personaleomsætning blandt os socialrådgivere på beskæftigelses- og familieområdet og markant færre ansøgere til vores uddannelse, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Samfundet har udsigt til at mangle 3.500-5.000 socialrådgivere i 2030. Det går ud over hjælpen til udsatte mennesker. Højere og mere lige løn kan ikke løse krisen alene. Sundt arbejdsmiljø og ordentlige arbejdsvilkår er også afgørende.

– Men i lønnen er en vigtig anerkendelse af det store ansvar, vi socialrådgivere hver dag løfter over for samfundets udsatte børn og voksne. Det ansvar er tæt knyttet til vores stærke socialfaglighed og uddannelse, siger Mads Bilstrup.

Regeringen vil ikke fordele den nye pulje mellem konkrete faggrupper. Men foreslår en trepartsforhandling – vigtigt at udspillet holder sig inden for rammerne af den danske model. Regeringen vil afsætte tre milliarder kroner om året fra 2030. Der er længe til! Et ukendt beløb skal bruges i årene 2024-2029.

– Med regeringens nye udspil er vi ikke i mål. Langt fra. Vi afventer også Lønstrukturkomiteen. Men jeg håber, det er første skridt fra politikerne i opgøret med uretfærdig uligeløn og uholdbare arbejdsvilkår, som vi socialrådgivere og andre offentligt ansatte oplever. Til gavn for velfærden, siger Mads Bilstrup.