Ligeløn på arbejdspladsen

Hvordan understøtter du ligeløn på din arbejdsplads? Det har vi spurgt tre fællestillidsrepræsentanter om.

”Jeg holder øje med lønudviklingen mellem mænd og kvinder”

Tania Larsen Kvist, socialrådgiver og fællestillidsrepræsentant, Aalborg Kommune. Medlem af DS’ hovedbestyrelse.

– En gang om året – op til lokallønsforhandlingerne – modtager jeg som fællestillidsrepræsentant en opgørelse fra Aalborg Kommune, hvor jeg kan se, hvor alle medlemmer er lønindplaceret. Her kigger jeg på, hvem ligger hvor, hvornår er de ansat, hvilke kompetencer har de.

– Jeg holder øje med lønudviklingen mellem mænd og kvinder, og hvem der er på barsel, så der ikke opstår ligelønsproblemer grundet barsel. Ledelsen kan hurtigt glemme medarbejdere, der er på barsel, så det er en opgave for os tillidsfolk at huske dem på, at medarbejdere på barsel ikke sakker bagud lønmæssigt.

– I vores faglige klub bruger vi de forskellige arbejdspladsers indplacering som løftestang over for andre afdelinger. Generelt har vi ligeløn mellem mandlige og kvindelige socialrådgivere her i Aalborg. Problemet er det generelle lønhierarki mellem mandefag og kvindefag, der for eksempel kan ses i lønforskelle mellem ingeniører og socialrådgivere ansat i kommunen.


”Vi løfter sager via ligebehandlingsloven”

Marie Pallesgaard Vithen, socialrådgiver og fællestillidsrepræsentant, Københavns Kommune. Medlem af DS’ hovedbestyrelse.

– Her i socialforvaltningen har vi 786 organiserede socialrådgivere med en markant overvægt af kvinder. Selvom jeg ikke havde nogen tal til at underbygge det, havde jeg ved flere lønforhandlinger oplevet, at det var markant nemmere at få højere løntrin igennem til mænd. Så siden 2017 har jeg bedt alle tillidsrepræsentanter om at have fokus på lønindplacering og lige løn for lige arbejde.

– Samtidig har vi stort fokus på, hvordan lønnen udvikler sig, når man er på vej på barsel eller lige er kommet tilbage – og på ligebehandlingsloven. Får medarbejderne i en afdeling eksempelvis et engangstillæg for at have løftet en særlig opgave, skal medarbejderen på barsel have det samme tillæg. Lykkes den lokale tillidsrepræsentant ikke med at forhandle sådan et tillæg hjem til et medlem på barsel, vurderer vi, om vi kan løfte sagen videre til kommunens Koncernservice, og de sager vinder vi.

– Derudover er jeg opmærksom på at klæde kvinder på til at stille lønkrav og få dem overbevist om, at de ikke skal sige ja til et job, inden de har fået deres lønkrav igennem.


”Man har også ret til lønfor­handling under barsel”

Mette Simonsen, socialrådgiver og fællestillidsrepræsentant, Hørsholm Kommune

– Jeg understøtter ligeløn ved at gøre medlemmerne stærkere i deres argumenter og hjælper dem med at finde deres egne styrker, så de ikke er så tilbageholdende med at italesætte deres eget værd. Så jeg opfordrer medlemmerne til at tage en samtale med mig, inden de sender en skriftlig indstilling om lønforhøjelse til HR, så argumenterne bliver stærkere.

– Samtidig er jeg det sidste år blevet meget mere opmærksom på lønforhandlinger under barsel, fordi flere undersøgelser viser, at barsel virkelig kan give lønefterslæb. Så når medlemmer skal på barsel, taler jeg med hver enkelt om, hvordan de forholder sig til lønudvikling under barsel.

– Tit har de ikke taget stilling til spørgsmålet, men så laver vi en aftale om, at jeg ringer til dem, når de er på barsel. For selv om man skal på barsel eller for eksempel har mange barns 1. sygedag, så har man stadig ret til mere i løn.