Socialrådgiveren 04/22

Indhold

Guiden: Jagten på drømmejobbet

Opskriften på den perfekte ansøgning og det perfekte CV findes ikke, men vi har samlet en række gode råd, som du med fordel kan bruge i jagten på dit nye job.

Når kunstig intelligens skal forudsige mistrivsel

Det menneskelige socialfaglige skøn kan ikke undværes, så vi er ikke i nærheden af at erstatte socialrådgivere med algoritmer. Og det må heller aldrig ske. Det siger Line Berg, som er en af de forskere, der er i gang med at udvikle et data­analytisk værktøj til at forudsige risikoen for, at et barn er i alvorlig mistrivsel.

”Algoritmen kan spille ind som en tredje makker”

– Vi vidste, at vi kunne blive påvirket af den kunstige intelligens, så vi var opmærksomme på ikke at lade os styre. Men udsvingene gav god mening, fordi de fik os til i højere grad at drøfte, hvad der gjorde os bekymrede i en sag, fortæller socialrådgiver Simone Berg, som har deltaget i forskningsprojektet ”Fokus på underretninger”.

JURA: Når it-systemer får magten

En kommunal praksis, der automatisk sætter en slutdato for en meget begrænset arbejdsevne, lægger risikoen for kommunens manglende opfølgning over på borgeren. Kommunernes administration af undtagelsesreglen og forlængelsesreglerne i 225-timersreglen kan dårligt karakteriseres som andet end en skandale.

Budgetkrav påvirker beslutninger i børnesager

En velfungerende offentlig sektor kræver viden om, hvordan lokale myndigheder håndterer modstridende krav til budgetter og velfærdsydelser. I et nyt studie er vi dykket ned i sammenhængen mellem kommunale budgetkrav og børneindsatser. Det viser, at kommuner, der har brugt mere end 60 procent af deres budget halvvejs gennem kalenderåret, reducerer antallet af anbragte børn med 1,2 procent.

Ligeløn på arbejdspladsen

Hvordan understøtter du ligeløn på din arbejdsplads? Det har vi spurgt tre fællestillidsrepræsentanter om.