MIT ARGUMENT: Mød de unge i deres søgen

Af Vibeke Bak Nielsen, socialrådgiver, ph.d. og lektor i socialt arbejde, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Unge uden uddannelse og arbejde søger meningsgivende, anerkendende og inkluderende fællesskaber, hvor de bliver værdsat som handlende aktører. Men i mere end et årti har socialt arbejde som kollektive processer stået i skyggen af en output-orienteret og instrumentel forståelse: Som et håndværk, der sikrer en interaktionsproces mellem den unges egen risikohåndtering og samfundets produktions- og konkurrencekrav.

Her bliver de unge opfattet som umotiverede og utilpassede. Socialt arbejde går en anden vej og anskuer unge uden beskæftigelse som en strukturel og kompleks udfordring fremfor et individuelt problem. Skal vi lykkes med at hjælpe de unge, skal vi have modet til at møde de unge i deres søgen.