Kunstig intelligens: Kommune dropper algoritme til screening af ledige

Lyngby-Taarbæk Kommune har netop droppet det digitale redskab ASTA til at screene ledige. Det sker på baggrund af en undersøgelse, hvor kommunens egne sagsbehandlere var kritiske over for redskabet.

Algoritmen skulle gøre sagsbehandlernes arbejde nemmere og bedre ved at beregne risikoen for langtidsledighed blandt ledige, men det forvirrede mere, end det gavnede.

– Det var naturligt at afprøve algoritmen i forhold til at understøtte medarbejdernes vurdering af, hvilken indsats der hurtigst muligt kan få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet, siger centerchef Dorte Spangsbo til lokalavisen Det Grønne Område.

Sagsbehandlerne oplevede dog, at ASTAs inddeling af borgere, der kommer hurtigt i arbejde, ikke stemmer overens med deres egne erfaringer. Der var også sager, hvor sagsbehandlerne ikke kunne forklare, hvorfor borgerne blev risikovurderet, som de gjorde. Og at der er mangel på gennemsigtighed i nogle af de i alt 50 variable, ASTA vurderer ud fra.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) stiller heller ikke længere en statistisk vurdering af risiko for langtidsledighed til rådighed. Det skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en redegørelse til beskæftigelsesudvalget på baggrund af en undersøgelse af profilafklaringsværktøjet for nyledige dagpengemodtagere.

”Undersøgelsen indikerer, at det er de færreste steder, værktøjet bliver brugt systematisk og bidrager med den tiltænkte hjælp for ledige og sagsbehandlere”, skriver beskæftigelsesministeren.

Til gengæld bibeholdes den anden del af værktøjet, nemlig forberedelsesskemaet, som består af ti spørgsmål, den ledige kan udfylde inden første samtale i jobcentret som forberedelse på et jobrettet kontaktforløb.

Undersøgelsen af algoritmen i ASTA er lavet af ph.d-studerende Asbjørn Ammitzbøll Flügge sammen med adjunkt Naja Holten Møller m. fl.