DEBAT: Eksperter fra praksis skal styre digital transformation

"Udgangspunktet bør i langt højere grad hvile på eksperter i praksis, som den digitale hverdag for alvor rammer."

Den offentlige sektor bliver mere og mere digitaliseret. Digitale værktøjer er blevet en selvfølge i hverdagen for offentligt ansatte, nogle gange med stor fordel for medarbejder og borger, andre gange ikke. Det ser vi selv i vores arbejde som digitaliseringskonsulenter med socialfaglig baggrund i Københavns Kommune.

Udviklingen er genstand for den offentlige debat: Hvordan påvirker teknologien medarbejderen og borgeren? Er den kontrol eller hjælp? Giver den mere eller mindre tid til relationsarbejdet?

Men det er mindst lige så vigtigt at debattere, hvordan beslutningsprocesserne foregår, og hvilken slags viden der vægtes højt undervejs.

Ofte går der en del år, før et it-system er tilpasset praksis. Ofte får leverandøren stor indflydelse på, hvordan systemet designes. Allerede her tages noget af kontrollen væk fra de fagpersoner, der i sidste ende burde have det endelige ord. Det risikerer at give et dårligt produkt, der tilmed ender med at have en meget høj pris.

Reglerne om kontraktforhold er en del af årsagen. I dag lægger reglerne op til, at leverandøren tager udgangspunkt i kravspecifikationer, som ikke efterlader rum for fleksibilitet og løbende tilpasning til praksis uden en økonomisk omkostning.

Derfor bør man ændre lovgivningen om digitale projekter, så udgangspunktet i langt højere grad hviler på eksperter i praksis, som den digitale hverdag for alvor rammer. Her bør man kigge på udbud og kontrakter, så det offentlige får mere medbestemmelse.

Når udviklingen af digitale løsninger vedrører samfundskritiske opgaver, som kræver høj faglighed, bør det være naturligt at inddrage de respektive faggrupper og deres store viden. Derfor må og skal vi som samfund have en national digital strategi, der understøtter, at fagpersoner i praksis har mere indflydelse på den digitale transformation af velfærdssamfundet. Men her lader regeringens nye digitaliseringsstrategi desværre meget tilbage at ønske.

Læs også temasiden.


Jesper Rukshan Nissen og Line Ingerslev Danneborg, digitaliseringskonsulenter i Socialforvaltningen, Københavns Kommune


Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk