”Som SDS’er har jeg indflydelse og bliver lyttet til”

Dorna Heydari er snart færdiguddannet socialrådgiver. Som aktiv i Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) og tutor er hun med til at give sine medstuderende en god start, og så nyder hun at have indflydelse.

”Som SDS’er har jeg indflydelse og bliver lyttet til”

Foto: Hung Tien Vu

Lige nu skriver jeg bachelorprojekt om, hvordan socialrådgivere samarbejder om den skærpede underretningspligt. Det er jeg ret optaget af. På skolen har vi et fag sammen med lærere og pædagoger, og det virker som om, at de ikke ved nok om, hvordan man bruger underretningspligten.

Derfor har jeg også været med til at lave et kursus om det for mine medstuderende. Man kan godt sige, at den skærpede underretningspligt er mit lille hjertebarn. Jeg vil så gerne have forståelse for den, fordi jeg tror på, at det kan hjælpe børn, unge og familier til at få hjælp hurtigere.

Jeg er i det hele taget optaget af det forebyggende arbejde, der kan være med til at sikre hjælp til mennesker, før de kommer for langt ud. Det var en af grundene til, at jeg blev socialrådgiver, selv om jeg oprindelig havde en drøm om at blive forsvarsadvokat for unge kriminelle.

Tidlig hjælp

At jeg brænder for at sikre tidlig hjælp til udsatte kommer blandt andet af, at jeg arbejder i en aftenklub på en ungdomsskole. Jeg har hørt historier, hvor jeg har tænkt: Hold da op! Det var unge fra belastede hjem, de tog stoffer, klarede sig ikke ret godt i skolen og var sammen med unge, der var ældre end dem selv. Det påvirkede dem i en uheldig retning i form af begyndende kriminalitet. Det fik mig til at reflektere over: Hvor ender I henne, når I kommer ud herfra?

Jeg startede også på jura, men jura er mange ting, det er bredt – så faldt jeg over socialrådgiverstudiet. Nu er jeg landet det helt rigtige sted. Vi har mange megaspændende fag, og da juraen tog afsæt i det sociale område, og psykologien kom med indover, gav det mere mening for mig.

Udsigt til praksis

Jeg er også med i SDS, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende. Jeg er med i flere udvalg på skolen og har været tutor. Det giver god mening at være de studerendes talerør og være med til at give dem en god start.

Som SDS’er kan jeg mærke, at jeg har indflydelse og bliver lyttet til. For eksempel er jeg blevet spurgt af ledelsen på skolen, om jeg vil deltage i et interview om uddannelsen.

Som repræsentant for SDS er jeg med i arbejdsgruppen om udviklingen af en ny børne- og familierådgiver-efteruddannelse, og har været til møde i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sammen med næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, Ditte Brøndum.

Min vigtigste pointe er, at det er vigtigt at gøre efteruddannelsen til børne- og familierådgiver så praksisnær som muligt. I min praktik i en børne- og ungeforvaltning gik det op for mig, hvad det ville sige at koble teori og praksis, for vi får en masse teori om anerkendelse og helhedssyn. Men hvordan bruger man det?

Jeg håber på at få arbejde i en børne- og ungeforvaltning. Jeg glæder mig til at blive færdig, men det er også lidt skræmmende – for hvad gør jeg, hvis jeg tager en forkert beslutning?


CV Dorna Heydari
23 år, Odense

  • 2022 – Uddannet socialråd­giver juni 22
  • Deltager som SDS’er sammen med Dansk Socialrådgiver­forening i arbejdsgruppe om en model for en børne- og familierådgiverefteruddannelse.
  • 2018 – 2022 Studerende, UCL Campus Odense

Er du studerende?
Som studerende koster det kun 36 kroner pr. måned at være medlem af SDS. Du kan melde dig ind på socialraadgiverstuderende.dk/bliv-medlem. Som medlem af SDS kan du deltage i forskellige arrangementer blandt andet webinaret ’Land godt i praktikken’, som holdes 6. oktober. Læs mere på socialraadgiverne.dk/praktik. Her kan du også læse om SDS’ praktik-hotline.


Sådan kontakter du SDS
Du kan kontakte Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) direkte på din uddannelses­institution, hvor din lokale
SDS-klub holder til – eller via socialraadgiverstuderende.dk og facebook.com/SDSnet