REGIONSLEDER: Vores velfærdssamfund tåler ikke mangel på socialrådgivere

"Vores superkræfter er helhedssyn, etik, kommunikation."

Hvis ikke udviklingen vender, står samfundet til at mangle socialrådgivere i fremtiden.

Der har aldrig været flere socialrådgivere på arbejdsmarkedet, og socialrådgiverstillinger bliver oftest besat trods lav ledighed. Alligevel mærker jeg en stigende bekymring.

Når jeg hører, at ansøgerfeltet til en stilling bliver mindre, og der i stigende grad er genopslag, bliver jeg bekymret for, om stillinger kan besættes hurtigt og kompetent nok.

Når jeg ser på den aktuelle mangel på sygeplejersker, læger og pædagoger, og når antallet af kvote 2-ansøgere til socialrådgiveruddannelsen falder, bliver jeg bekymret for, om vi er en af de næste velfærdsprofessioner, der bliver mangel på.

Når jeg møder arbejdspladser, hvor socialrådgiverne løber for stærkt, bliver jeg bekymret for, at jeg i fremtiden ikke kan anbefale at opnormere, da der ikke er nye kollegaer at få.

Handling er nødvendig!

Vi skal i Dansk Socialrådgiverforening forsætte vores kamp for gode rammer og vilkår for det sociale arbejde, så arbejdet er meningsfuldt og attraktivt for flere. Samtidig skal vi arbejde for mere kvalitet i uddannelsen, stigende kobling til praksis og nye undervisningsformer. Derfor er jeg gået ind i UC Syds bestyrelse, hvor rekruttering er et fælles fokus.

Vi skal sammen fortsætte og forfine arbejdet for en bedre overgang fra studerende til færdiguddannet socialrådgiver, så færre snubler på vej ind i faget.
Professionsuddannelserne, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Dansk Socialrådgiverforening, arbejdsgivere og politikere har en fælles og bunden opgave: At der ikke kommer til at mangle socialrådgivere, for det kan vores velfærdssamfund ikke tåle. Sårbare borgere skal sikres socialfaglig vejledning og indsats af høj kvalitet både nu og i fremtiden.

Du kan også gøre en forskel ved at fortælle om din indsats som socialrådgiver. Vores superkræfter er helhedssyn, etik, kommunikation og systematisk sagsarbejde. Superkræfter, som mange borgere i kortere eller længere perioder af deres liv har brug for. Super­kræfter, vi kan være stolte af, og som vi gerne vil give videre til kommende generationer af socialrådgivere.