Ligeløn: Nu er der nedsat en lønstrukturkomité

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup, er glad for, at der nu er nedsat en lønstrukturkomité, der skal undersøge lønnen i den offentlige sektor. Det bliver næste vigtige skridt i ligelønskampen.

Der er brug for et opgør med uligeløn mellem kvindedominerende fag og mandsdominerede fag. For socialrådgiverne er lønnen ikke fulgt med uddannelsesniveauet og vores ansvaret. Det er vigtigt, at lønstrukturkomitéen kommer til at se nærmere på det, mener Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Han kommer til at følge komitéens arbejde tæt og vil bringe socialrådgivernes perspektiv ind i komitéen via Fagbevægelsens Hovedorganisations baggrundsgruppe, hvor han har får et sæde.

– Komitéen er ikke et quickfix på ligelønsspørgsmålet, men jeg har en klar forventning om, at den kommer til at lægge vigtige grundsten for det videre arbejde. Jeg er derfor også klar sammen med resten af Dansk Socialrådgiverforening til et langt sejt træk. Ligeløn kommer ikke af sig selv – vi bliver ved med at presse på, siger han.