Ny rapport bekræfter ulige løn

Lønmodtagere, der arbejder i fag med mange kvinder, får typisk en lavere løn end andre. Det bekræfter Lønstrukturkomitéens rapport, der også peger på andre uligheder.

Så kom den. Lønstrukturkomitéen har offentliggjort sin rapport om lønforhold på det danske arbejdsmarked. Den bekræfter, hvad Dansk Socialrådgiverforening og mange andre har påpeget – at fag med mange kvinder typisk giver lavere løn end andre fag, som har samme ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelseslængde.

– Rapporten peger på en klar og tydelig tendens: Fag med en høj andel af kvinder giver en lavere løn end andre fag. Det er helt urimeligt. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i fagbevægelsen er enige om, at kønsforskelle ikke skal have betydning for lønnen, siger forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening Signe Færch.

Uddannelse betaler sig ikke nok

Rapporten peger også på, at der ikke altid er en sammenhæng mellem løn og længden af uddannelse. I gennemsnit giver korte videregående uddannelser samme løn som mellemlange videregående uddannelser. Med andre ord får en lønmodtager med en mellemlang uddannelse – f.eks. en socialrådgiver – en væsentligt lavere løn end en lønmodtager med en lang uddannelse, men ikke tilsvarende en højere løn end en med kort uddannelse.

– De fleste er nok enige om, at uddannelse bør spille en væsentlig rolle for lønniveauet, og her viser rapporten, at vi sammen med andre offentligt ansatte med mellemlange uddannelser ligger lavt, lyder det fra Signe Færch. Hun understreger samtidig, at rapportens beregninger ikke kan stå alene.

– Rapporten viser noget om den aktuelle lønstruktur, men intet om, hvad en retfærdig løn er. Det er afgørende for det videre arbejde med at sikre ligeløn at inddrage andre faktorer som hvilke opgaver og ansvar, de forskellige faggrupper løfter. Jeg mener, det vil være en fejl, hvis for eksempel socialrådgivernes ansvar for udsatte mennesker, herunder de mest udsatte børn, og de meget komplekse opgaver og beslutninger, der følger med, ikke afspejles i lønnen, slutter socialrådgivernes forkvinde.

Lønstrukturkomitéens rapport bliver en del af grundlaget for de kommende forhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter og det videre arbejde med at sikre ligeløn, blandt andet i de kommende overenskomster.

Læs hele Lønstrukturkomitéens rapport her.