Nye redskaber til at opdage seksuelt misbrug af børn

Professor har taget initiativ til at udvikle standardiserede redskaber, der skal gøre det lettere at identificere børn med traumer som følge af mishandling og seksuelle overgreb.

I kølvandet på de tragiske sager, hvor børn er blevet misbrugt seksuelt, har socialministeren meldt ud, at socialrådgivere, pædagoger og lærere skal sikres viden om at spotte sexmisbrugte børn. Nu har Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet taget initiativ til at udvikle standardiserede metoder, som skal gøre det lettere at opdage bl.a. seksuelle overgreb og mishandling af børn.

Professor i klinisk psykologi Ask Elklit, der er leder af videnscenteret, siger:

– Det kan være svært at opdage seksuelt misbrug af børn, fordi der ofte ingen ydre tegn er på misbruget, og børn kan have svært ved at sætte ord på. Socialrådgivere, lærere og pædagoger har nok en mavefornemmelse af, at der er noget galt, men i nogle situationer mangler et standardiseret redskab, som der er konsensus om.

Underlig adfærd

– Metoder som tegneterapi og legeterapi er velkendte, men det nye er, at man ikke bare bruger sine iagttagelser, men har et observationsmateriale, som er standardiseret. Man har et norm-materiale og en meget struktureret situation, siger Ask Elklit og uddyber:

– Hvis man har mistanke om, at et barn har været udsat for et seksuelt overgreb, har det så en underlig adfærd i forbindelse med en bestemt struktureret leg? Under legen skal barnet optages på video, og ud fra video-optagelserne scores en række egenskaber ved legen. Resultatet vil ikke være et bevis på overgreb, men kan være grundlaget for at vurdere, om barnet har brug for støtte.

Udenlandsk inspiration til redskabskasse

Inspirationen til redskaberne er hentet blandt en række udenlandske forskere, som for nylig fremlagde deres metoder på en konference.

– At få udbredt standardiserede metoder til fagfolk vil være et kæmpe skridt fremad, og kan gøre det lettere for myndighederne at vurdere, om de skal gå videre med en sag. Vores mål er en let tilgængelig godkendt og kvalitetssikret redskabskasse, som alle faggrupper kan anvende til at belyse mulige traumer, forklarer Ask Elklit.

I løbet af sommeren 2012 forventer videnscenteret at sende anbefalingerne til Sundhedsstyrelsen og Socialministeriet som et forslag til en national standard for vurdering af muligt traumatiserede børn i alderen 0-5 år.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var der i 2010 cirka 300 sager i retten om seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Politiet fik samme år omkring 1200 henvendelser om seksuelle overgreb mod børn.