Socialrådgiverne i Kriminalforsorgen får bedre vilkår

Kriminalforsorgen har haft meget fokus på de uniformerede medarbejdere, men nu får socialrådgiverne og de øvrige civilt ansatte medarbejdere også forbedringer som mere kompetenceudvikling og en større lønpulje.

Dansk Socialrådgiverforening har igennem længere tid forhandlet med Kriminalforsorgen om bedre vilkår for socialrådgiverne, der ligesom de øvrige ansatte har arbejdet hårdt for at få hverdagen til at hænge sammen. Kriminalforsorgen har haft fokus på at forbedre vilkårene for de uniformerede medarbejdere, men socialrådgivernes tillidsrepræsentanter og repræsentanter i samarbejdssystemet har vedvarende gjort opmærksom på de civile medarbejderes arbejdsvilkår, ligesom Dansk Socialrådgiverforening har haft løbende møder med Kriminalforsorgens direktør.

Det har resulteret i en række initiativer, der skal styrke de civile medarbejderes arbejdsvilkår. Kriminalforsorgen skriver selv, at de med tiltagene ”ønsker at belønne og anerkende de civile grupper, der gennem længere tid har arbejdet hårdt for at få hverdagen i kriminalforsorgen til at glide.”

Initiativer rettet mod de civilt ansatte

 • Ekstra pulje ifm. Ny Løn 2022
  Der afsættes en ekstra pulje på 10 millioner kroner i forbindelse med forhandlingerne om Ny Løn 2022. Puljen skal tilgodese civile medarbejdere, der har leveret en ekstraordinær indsats i 2022.
 • Kompetenceudvikling
  Ekstra lokalt fokus på kompetenceudviklingsmulighederne for civile medarbejdere, så flere tilbydes kompetenceudvikling – ligesom der generelt skal fokus på rammerne og vilkårene for kompetenceudvikling.
 • Honorering af TR/AMR/AMK
  Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøkoordinatorer skal honoreres for deres indsats, som er er med til at skabe en bedre arbejdsplads for kollegaerne.
 • Yderligere brug af aftaler om plustid
  Flere medarbejdere får mulighed for at indgå aftaler om plustid. En plustidsaftale er en individuel og frivillig aftale om, at man forhøjer sin ugentlige arbejdstid på 37 timer mod til gengæld at få mere i løn.
 • Seniormedarbejdere
  Som senior har man forskellige muligheder for at tilrettelægge sit arbejdsliv, så rammerne i højere grad matcher ens behov. Der er i hovedtræk mulighed for at aftale seniorordninger, der dækker tre forskellige behov: Fastholdelse, gradvis tilbagetrækning og frivillig fratræden.