Refleksion: ”Vi er støddæmpere i en travl hverdag”

Vivi Maria Andersen er socialrådgiver i Kriminalforsorgen, Nyborg Fængsel

Refleksion: ”Vi er støddæmpere i en travl hverdag”

Foto: Hung Tien Vu

Tillykke til de udvalgte faggrupper, som står til en mulig lønstigning i forbindelse med trepartsforhandlingerne. Regeringen peger på, at I udfører vigtige samfundsopgaver, som er bærende i vores velfærdssamfund – og jeg er virkelig enig i, at I fortjener anerkendelse for jeres indsats. Det ser jeg hver dag, når jeg arbejder tæt sammen med de mange dygtige fængselsbetjente i Kriminalforsorgen.

Det virker dog til, at regeringen har glemt, at de udvalgte faggrupper ikke bærer samfundsopgaverne alene. Det sker nemlig i tæt samarbejde med mange andre faggrupper.

Kriminalforsorgen består ikke kun af fængsler med fængselsbetjente. Faktisk er det kun en tredjedel af dem, der er i kontakt med Kriminalforsorgen, som møder en betjent. Alle møder derimod en socialrådgiver. Det skyldes, at mange for eksempel afsoner med fodlænke, er i samfundstjeneste, er prøveløsladte, behandlingsdømte eller sidder i udslusningsfængsler, hvor tilsyn og samtaler ofte varetages af socialrådgivere.

Vi udfører altså mange opgaver helt i front og tæt på de indsatte. Og vores arbejde er vigtigt, for opgaverne i Kriminalforsorgen handler ikke kun om fængselsstraf. Resocialisering er også helt afgørende, hvis vi skal forebygge ny kriminalitet. Det føler jeg, at regeringen glemmer, når de vil give fængselsbetjentene et lønløft. Og de er heller ikke den eneste faggruppe, der oplever udfordringer med både rekruttering og fastholdelse i Kriminalforsorgen.

Det skaber tvivl og frustration, at man udvælger nogle faggrupper og overser andre. Vi er jo alle sammen nødvendige i Kriminalforsorgen såvel som i resten af velfærdsdanmark.

Teksten er en forkortet version af debatindlægget ”Socialrådgiver i Kriminalforsorgen: Regeringen glemmer os, når de vil give fængselsbetjente mere i løn”, bragt 2. oktober på altinget.dk/arbejdsmarked.


Har du en oplevelse, der har givet stof til eftertanke, så skriv til os på refleksion@socialraadgiverne.dk.