”Vi skal anerkende børn til fængslede som pårørende”

I foreningen SAVN vejleder socialrådgiver Christel Hein Thrane forældre om, hvordan de hjælper børnene, når far eller mor er kommet i fængsel. Hendes udgangspunkt er ærlighed – også over for omgivelserne.

”Vi skal anerkende børn til fængslede som pårørende”

Foto: Lisbeth Holten

Det er typisk to scenarier, Christel Hein Thrane møder i sin børnefaglige rådgivning i foreningen SAVN. Ofte ringer den tilbageværende forælder kort tid efter fængslingen for at få råd om, hvad de skal fortælle barnet. De har fortalt, at mor eller far er på en lang rejse. Hvordan får de sagt, hvad der reelt er sket?

– Jeg råder forældrene til at sige sandheden afstemt med barnets alder og modenhed. Teenagere har typisk brug for at kende flere detaljer om kriminaliteten og tidsperspektivet. Det lille barn er mere optaget af, hvor forælderen er, og hvordan der er i fængslet.

– Jeg spørger hvor meget kontakt, der har været mellem den fæng­slede forælder og barnet inden anholdelsen. Det kan sige noget om, hvordan barnet kan forventes at reagere, fortæller Christel Hein Thrane.

Forældrene bekymrer sig også om omgivelsernes reaktion og spørger om, hvad de skal fortælle omverdenen. Måske ønsker de ikke, at børnenes skole og kammerater får noget at vide af frygt for mobning, men en hemmeligholdelse kan være en tung byrde for børn, pointerer Christel Hein Thrane.

– Forældrene er ofte ramt af skam, men det kan gøre ondt værre, hvis de ikke fortæller om familiens situation i deres nærmeste netværk. Har barnet mon et par gode kammerater, hvor der er god forældrekontakt, som familien kan dele det med?

I sin rådgivning tager Christel Hein Thrane hensyn til, at der er mange forskellige måder at være forældre på, og hun er altid opmærksom på eventuelle børnesagkyndiges anbefalinger, herunder kommunens vurdering af barnets behov for kontakt med den indsatte forælder. Lige som hun anbefaler forældrene at bede om hjælp og støtte i deres nære netværk og eksempelvis af og til lade en bedsteforælder følge barnet på fængselsbesøg.

Forskel på søskendes reaktioner

Det kan på flere måder være en meget sårbar situation for barnet, at mor eller far er i fængsel, og Christel Hein Thrane minder om, at barnet også i denne situation har en selvstændig stemme.

– Er der særlige hensyn, som gør, at der skal skrues op eller ned på antallet af besøg? Nogle børn kan være utrygge ved at opleve de sikkerhedstjek, der er ved fængselsbesøg. Her kan forældrene sammenligne det med sikkerhedstjekket i lufthavnen, som barnet måske har erfaringer med og forbinder med noget ufarligt.

– For mange børn er det vigtigste at kunne se sin fængslede mor eller far i øjnene, så de ved, at forælderen er OK, at de har deres eget tøj på, og ikke en fangedragt. Og det er vigtigt at huske på, at børn i samme familie kan reagere forskelligt på situationen. Vi skal anerkende børn til forældre i fængsel som pårørende, der har egne erfaringer og behov, som kan ændre sig i løbet af fængslingsperioden.


Cirka 4000 børn og unge oplever hvert år, at deres mor eller far sidder i fængsel.
» Læs mere på savn.dk.


CV Christel Hein Thrane
46 år, Frederiksberg

  • 2023-  SAVN – Forening for Børn og pårørende til indsatte
  • 2021-2023 – Netværkskonsulent, Københavns Kommune, BBU
  • 2016-2021 – Børneteamet, Center for seksuelle overgreb, Rigshospitalet
  • 2012 – Socialrådgiver fra Den sociale Højskole, København