Socialrådgiveren 03/24

Indhold

Forskeren: Rummelighed har skabt håb for unge med dobbeltdiagnoser

Unge med dobbeltdiagnoser føler sig trygge og motiverede, hvis en særlig ungemedarbejder holder fast i dem. Det viser et projekt i Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) under Region Hovedstadens Psykiatri. Sigrid Trier Grønfeldt fra VIVE har været med til at opsamle erfaringerne.

Hver anden socialrådgiver efterlyser større beslutningskompetence

Når socialrådgiverne ikke selv må træffe beslutningen om, hvilken hjælp borgerne skal have, kan det gå ud over kvaliteten af den sociale indsats. Over halvdelen af socialrådgiverne oplever, at økonomiske hensyn står i vejen for at iværksætte den indsats, som de fagligt vurderer, vil være den rigtige for borgeren, viser ny rundspørge.

Ekspert: Frisættelse kræver investeringer

Hvis politikerne vil sætte fagligheden fri, skal de ikke forvente hurtige besparelser. For så er frisættelsen af den offentlige sektor dømt til at mislykkes, lyder det fra ekspert.

JURA: Rettelse af ”fejl” i barnets lov præciserer klageret

Hvis et barn over 10 år beder om at blive anbragt, og der på den baggrund hverken træffes afgørelse om anbringelse eller en støttende indsats efter barnets lov, kan barnet nu klage til Ankestyrelsen. Ændringen i loven er vedtaget for at undgå tvivl og skærpe barnets retssikkerhed.

”Vi løfter arbejdsmiljøet i flok”

Hvad forventes der af os, og hvornår har vi gjort vores arbejde godt nok? De uklare krav fyldte for meget hos socialrådgiverne i afdelingen Voksen-Myndighed i Esbjerg Kommune. Arbejdsmiljørepræsentant, myndighedschef og tillidsrepræsentant fortæller om ’aftaleforløbet’ med Arbejdstilsynet – hvor Dansk Socialrådgiverforening har spillet en vigtig rolle.