Uklare krav: Lettere at tale om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet vurderer, at det er blevet lettere for arbejdspladserne at sætte ord på risikofaktorerne inden for psykisk arbejdsmiljø.

Dansk Socialrådgiverforening har søgt aktindsigt hos Arbejdstilsynet og fundet frem til, at Arbejdstilsynet i 2023 har afgivet i alt 78 reaktioner på kommunale socialrådgiverarbejdspladser. 11 af dem handlede om uklare og/eller modstridende krav. Fem af dem var såkaldte aftaleforløb.

Inger Wesenberg Sandgrav, kontorchef i Kontoret for Psykisk og Ergonomisk Arbejdsmiljø hos Arbejdstilsynet, forklarer, at ’aftaleforløb’ for eksempel bruges, hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn har fået mistanke om et arbejdsmiljøproblem på virksomheden, men endnu ikke har afdækket, om der er overtrædelse af reglerne.

– Det vil især være relevant i forhold til komplekse arbejdsmiljøproblemer inden for det psykiske arbejdsmiljø, siger Inger Wesenberg Sandgrav, som har haft ansvaret for at udarbejde de nye vejledninger, som knytter sig til bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø fra 2020 – herunder uklare krav.

Hun vurderer, at både bekendtgørelsen og vejledningerne har givet arbejdspladserne et tydeligere sprog i forhold til risikofaktorerne inden for psykisk arbejdsmiljø.

– Jeg hører fra vores tilsynsførende, at det er lettere at få en dialog i gang med ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne, fordi de har fået større indblik i udfordringerne i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Der kan være mange årsager til, at medarbejdere oplever uklare krav på jobbet. Inger Wesenberg Sandgrav pointerer, at man generelt og heller ikke inden for velfærdsfagene helt kan fjerne de uklare krav – og at det i mange tilfælde heller ikke er ønskeligt.

– Det er ikke nødvendigvis en ’fejl’ eller et problem, at der er uklare krav. De uklare krav kan også være med til at gøre arbejdet spændende, give plads til indflydelse og faglige vurderinger og dermed virke motiverende for den ansatte, hvis bare ikke vægtskålen tipper.


Aftaleforløb med Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet kan tilbyde virksomheder et aftaleforløb, hvis Arbejdstilsynet får mistanke om, at virksomheden har et arbejdsmiljøproblem, men endnu ikke har afdækket, om der er en overtrædelse af reglerne.

Aftaleforløb bruges især ved komplekse arbejdsmiljøproblemer for eksempel inden for det psykiske arbejdsmiljø.

Hvis virksomheden ikke tager imod tilbuddet om en aftale, vil Arbejdstilsynet undersøge forholdene yderligere. Hvis lovgivningen er overtrådt, så giver Arbejdstilsynet et påbud.
» Læs mereat.dk/aftaleforløb