Refleksion: ”Kulturforskelle kan skabe misforståelser”

Jeppe Bülow Sørensen er socialrådgiver og chef for rådgivning og samarbejde med offentlige institutioner i Danmark, foreningen ’Grønlandske Børn’.

Refleksion: ”Kulturforskelle kan skabe misforståelser”

Foto: Cathrine Ertmann

Meget er anderledes i Grønland, og kulturforskelle kan stå i kø og skabe misforståelser, når børn, unge og familier med grønlandsk baggrund har brug for hjælp fra en dansk kommune. De grønlandske familier kan have mistillid til de danske myndigheder, og det kan gøre det sværere at nå frem til en fælles forståelse af, hvad der skal til for, at et barn trives.

Hvis en mor eksempelvis bliver indkaldt til et møde på skolen, fordi man er bekymret for barnets indlæring, vil hun ofte være i alarmberedskab – og sige meget lidt. Skolen konkluderer måske, at man slet ikke taler sammen i hjemmet, mens moderen er bange for at sige noget forkert, og måske ved hun ikke, hvad ordet ’indlæringsvanskeligheder’ betyder. Hun kan have brug for lidt mere refleksionstid og et trygt rum at være i, før hun åbner op. Ellers kan det resultere i, at en bekymring hurtigt bliver større, end hvis det var en dansk familie.

Derfor har vi i foreningen ’Grønlandske Børn’ startet en indsats, hvor socialrådgivere i kommunen kan få sparring, når de arbejder med grønlandske familier. Det drejer sig om et team af grønlandske eller grønlandskyndige – som mig selv – der kan sparre med socialrådgiverne i de konkrete børnesager. Og for at styrke det forebyggende arbejde blandt udsatte grønlandske familier, tager vi også ud på temadage og fortæller om, hvad der kendetegner de udfordringer, som familier med grønlandsk baggrund kan opleve, når de flytter til Danmark.

Baggrunden for vores tilbud er, at i 2021 viste tal fra Danmarks Statistik, at syv procent af børn, der er født i Grønland af grønlandske forældre, og fem procent af børn, der er født i Danmark af grønlandske forældre, er anbragt uden for hjemmet i Danmark. Tallene taler nærmest for sig selv, når vi ved, at kun én procent af børn i Danmark er anbragt uden for hjemmet.


Folketinget afsatte i foråret 2023 midler til at nedsætte et rådgivende team på tværs af landet. Teamet er forankret i foreningen ’Grønlandske Børn’ og er et gratis tilbud om sparring i familiesager med grønlandske børn.

» Læs merefgb.dk eller send en mail til jbs@fgb.dk.


Har du en oplevelse, der har givet stof til eftertanke, så skriv til os på refleksion@socialraadgiverne.dk.