Mit hadeord: Tids­registrering

Af Anne Aas Andersen, socialrådgiver på Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole i Vonge ved Vejle.

Sammenstødet mellem praksis og et regneark; hvordan tager vi tid på de mange uformelle møder dagen igennem, som sikrer, at den unge føler sig mødt og tryg? Hvordan registrerer vi den tid, der skal til for at sikre, at vi kan drage omsorg for den unge? Det er svært at sætte ind i et skema.
At være tilgængelig, når behovet er der, og når døren til et tillidsfuldt møde står på klem, er en del af nøglen til at skabe trivsel og udvikling. Jeg forstår behovet for at finde det rette niveau af støtte. Men forestillingen om stopuret, der sættes i gang, hver gang vi giver den nødvendige omsorg og opmærksomhed til en sårbar ung, passer dårligt sammen med vores daglige praksis.