Forskeren: Rummelighed har skabt håb for unge med dobbeltdiagnoser

Unge med dobbeltdiagnoser føler sig trygge og motiverede, hvis en særlig ungemedarbejder holder fast i dem. Det viser et projekt i Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) under Region Hovedstadens Psykiatri. Sigrid Trier Grønfeldt fra VIVE har været med til at opsamle erfaringerne.

Ungemedarbejderens indsats har været tilpasset den unges situation. Hvordan?

Ungemedarbejderen havde socialrådgiverbaggrund og var ansat i et forsøg med særligt fokus på unge med dobbeltdiagnoser.

For en ung med dobbeltdiagnose kan en måneds ventetid føles som lang tid, så ungemedarbejderen ringede de unge op, når de fik en henvisning med en tid.

Ungemedarbejderen lyttede til dem, introducerede forløbet og fik afdækket: Hvad var deres tidligere erfaringer med behandling? Deres sociale situation? Hvordan var familie- og boligsituationen? Var der øvrige myndigheder, der skulle ro på – måske hos jobcenteret?

Hun brugte også tid på at høre om deres håb og drømme om uddannelse, job og fremtidsplaner.

Hvad har ungemedarbejderen betydet for de unge?

De fik en oplevelse af at blive rummet og hjulpet på en måde, der står i kontrast til tidligere oplevelser i psykiatrien. Flere af dem har en frygt for at blive afvist, og de står ofte i en kaotisk livssituation, der gør det svært for dem at være mødestabile.

Hun har interesseret sig for, hvorfor det er svært for dem at møde op, og intet har været for stort eller for småt. Så der har været en rummelighed, som har været central for målgruppen – og givet dem håb: Okay, måske lykkes det den her gang.

Ungemedarbejderen har haft en vigtig rolle som tryghedsskabende bindeled. Hvordan?

Hun er socialrådgiver, og det har været en vigtig kompetence. Hun kender systemet og har kunnet tale fagligt med de andre aktører – for eksempel med sagsbehandleren i kommunen eller har kunnet arbejde med en skrøbelig familiesituation.

Hvordan er erfaringsopsamlingen interessant for socialrådgivere?

Den sætter fokus på behovet for at tænke helhedsorienteret. Hvis de unge skal lykkes med behandling, så kræver det både viden om de unges ressourcer, behov og barrierer – og kendskab og kompetencer til at navigere på den unges vegne, så de kan komme videre.

Det er et vigtigt projekt, de er ved at prøve af – og de vil forhåbentlig bruge erfaringerne på at skrue på den eksisterende indsats.


Sigrid Trier Grønfeldt er senioranalytiker hos VIVE. Ekspertområder: Psykiatri og sindslidelser, hjemløshed, udsatte.

» Læs ’Ungemedarbejder støtter unge med dobbeltdiagnoser i psykiatrien’ på vive.dk.