Jobcenter rykker ind på skole

I Guldborgsund har det givet pote, at jobcentret er flyttet ind på en skole for at få flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse. Både de unge og de ansatte socialrådgivere oplever, at uddannelsespålæggene er vendt til noget positivt.

Siden januar har Guldborgsund Kommune kørt et projekt, hvor en del af jobcentret er rykket ind på erhvervsskolen CELF ved Nykøbing Falster. Og det har været en succes, lyder det fra både ansatte socialrådgivere og de unge, der har været en del af projektet – det vil sige kontanthjælpsmodtagere under 25 år i matchgruppe et og to. For nu er alt samlet ét sted.

– Vores ungeprojekt gør en kæmpe forskel, fordi både arbejdsmarkedskonsulenter, ydelsessagsbehandlere, mentorer og uddannelsesvejledere er samlet her på CELF. De unge oplever nu sammenhæng og koordinering. De er ikke længere bare et nummer i køen, men oplever, at det er mennesker, de taler med. Det er lettere at opbygge et tillidsforhold, og tonen er også meget mere uformel, fortæller Trine Kappel, der er arbejdsmarkedskonsulent og tillidsrepræsentant.

Fra tvang til mulighed

Projektets daglige leder, Brit Lydersen, forklarer, at projektet har fokus på uddannelsespålæg.

– Her ser vi et uddannelsespålæg som en positiv mulighed i stedet for noget farligt. På den måde er der langt mindre modstand blandt de unge, og jeg har endog hørt en sige direkte: ”Jeg vil gerne have et uddannelsespålæg”.

Brit Lydersen mærker en tydelig forskel fra arbejdet på jobcentret før og arbejdet på CELF nu.

– Bare det, at de unge skal herud på en uddannelsesinstitution i stedet for at tage ind på jobcentret gør, at de tænker mere naturligt på uddannelse, siger hun og påpeger, at arbejdet er blevet mere smidigt og mindre bureaukratisk på grund af dynamikken imellem instanserne.

Skaber forandring

For nylig blev der gennemført en evaluering af projektet, hvor både mentorer, uddannelsesvejledere og de unge selv deltog. Og her var resultaterne tydelige.
De unge oplever imødekommenhed, ro og ikke mindst muligheder.

”De holder en i ørene. Jeg stikker gerne hovedet ind forbi min mentors kontor. Jeg er blevet mere mødestabil. Jeg tror, at det har givet mig mere tro på, at det kan lykkes,” udtaler en af de unge i evalueringen.

Også blandt medarbejdere er der glæde at spore:
”De unge kan få uddannelsespålæg, vejledning, ordnet det økonomiske vedrørende kontanthjælp og få tildelt mentor nærmest på én gang. Det rykker!”
Projektet udløber ved årsskiftet og er finansieret af en ekstra bevilling fra kommunen, der dækker over ansættelse af fem mentorer, leje til CELF for lokalerne og etableringsomkostninger til computere med mere.