Sådan styrker vi socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø

Dansk Socialrådgiverforening har udviklet 'Vejledende standarder for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø,' der kan bruges ude på arbejdspladserne til at udvikle socialrådgivernes faglighed og et bæredygtigt arbejdsmiljø.

Socialrådgiverne arbejder med mennesker, der er i en udsat og sårbar position. Der er høje forventninger fra mange sider, og socialrådgiverarbejdet er ofte mentalt og følelsesmæssigt udfordrende. Det stiller helt særlige krav om gode vilkår og ordentlige rammer i arbejdet.

Derfor har Dansk Socialrådgiverforening udviklet ‘Vejledende standarder for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø‘. Standarderne peger på en række faktorer, der har en positiv effekt for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø. Når standarderne omsættes til praksis, kan de bidrage til at øge kvaliteten i arbejdsopgaverne til gavn for borgerne, og de kan bidrage til at fremme sundhed og trivsel for socialrådgiverne.

– Vi er dykket ned i blandt andet forskningen på området og undersøgt, hvad vi egentlig kan sige, at der skal til for, at socialrådgiverne får et godt arbejdsmiljø og kan lave arbejde af en høj faglig kvalitet. Standarderne kan bruges som en tjekliste, så man på hver arbejdsplads kan undersøge, hvor er vi, og hvor vil vi gerne hen, siger Ditte Brøndum, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening.

Skal supplere vejledende sagstal

Dansk Socialrådgiverforening har netop opdateret de vejledende sagstal, men et rimeligt sagstal skaber ikke et godt arbejdsmiljø alene. Ligesom de vejledende sagstal er de vejledende standarder tænkt som en rettesnor, som socialrådgiverne, deres arbejdspladser, arbejdsgivere og beslutningstagere kan bruge til at sikre, at rammerne for at udøve socialrådgiverfaget er i orden.

Standarderne er vejledende, sådan at det er muligt for socialrådgiverne og deres arbejdspladser at vælge et eller flere relevante temaer, drøfte dem og tilpasse dem til egne forhold og vilkår. Standarderne er samtidig udtryk for Dansk Socialrådgiverforenings vurdering af, hvad der kan understøtte den bedste praksis.

– De vejledende standarder giver et fælles sprog, og så er de dejligt konkrete. De kan bruges til at komme i dialog med ledelsen, og hvis ledelsen siger, at der ikke er ressourcer til for eksempel supervision, så kan de bruges til at gå til politikerne, ligesom Mads Bilstrup og jeg kan bruge dem over for politikerne på Christiansborg, siger Ditte Brøndum.

Der er udviklet vejledende standarder inden for følgende ni områder:

  • Socialrådgiverfaglig ledelse
  • Samarbejde om opgaveløsningen
  • Mål og mening med arbejdet
  • Tid til arbejdet
  • Professionelt relationsarbejde
  • Faglig refleksion
  • Kompetenceudvikling
  • Udvikling af det sociale arbejde
  • Kontinuitet og fastholdelse i arbejdet

Du kan finde de vejledende standarder her.