Nye vejledende sagstal

Dansk Socialrådgiverforening har igen udsendt nye vejledende sagstal, så de passer med udviklingen på de kommunale myndighedsområder.

Dansk Socialrådgiverforening har siden 2007 udmeldt vejledende sagstal på flere af de kommunale myndighedsområder. Dette er for at understøtte ledere og socialrådgivere i at organisere og strukturere det kommunale myndighedsarbejde med tilstrækkelige ressourcer. DS’ vejledende sagstal er løbende blevet justeret gennem årene i takt med udviklingen på de kommunale myndighedsområder, og DS’ hovedbestyrelse har i april 2020 truffet beslutning om at nedjustere de vejledende sagstal på flere af de kommunale myndighedsområder.

Beslutningen om nedjusteringen af det vejledende sagstal er truffet på baggrund af en større undersøgelse, som blev foretaget i oktober 2019 blandt alle DS’ tillidsrepræsentanter på de kommunale myndighedsområder. Undersøgelsen viser, at socialrådgivernes aktuelle sagstal på flere af områderne er faldet siden DS’ sidste større undersøgelse, men vi er stadig et godt stykke fra, hvad der er et ønskeligt og forsvarligt sagstal for at kunne udføre et godt og fagligt kvalificeret stykke socialfagligt arbejde. Du kan finde undersøgelsen her.

På hjemmesiden kan du finde et notat, der indeholder alle de vejledende sagstal med uddybende forklaringer og nuanceringer samt en grundig indledning, der beskriver hvordan Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal skal forstås og bruges. Bl.a. at der er særlige grupper, der har særlige behov. F.eks. de nyansatte og nyuddannede socialrådgivere, de deltidsansatte og de medarbejdere, der arbejder med andre opgaver end konkrete sager.

TR og AMiR anbefales at gå i dialog med klubben og ledelsen om, hvordan DS’ vejledende sagstal kan inspirere på jeres arbejdsplads. Du kan finde de nye vejledende sagstal på DS’ hjemmeside.

De nye vejledende sagstal

  • Børne-familieområdet: ca. 20 – 30 børn med sociale problemer pr. socialrådgiver
  • Børnehandicapområdet: ca. 25 – 35 syge eller handicappede børn pr. socialrådgiver
  • Voksenhandicapområdet: ca. 55 – 70 borgere med handicap pr. socialrådgiver
  • Voksenpsykiatriområdet: ca. 50 – 65 borgere med psykisk sygdom pr. socialrådgiver
  • Kontanthjælpsområdet for ledige jobparate borgere over 30 år: ca. 35-55 jobparate voksne borgere pr. socialrådgiver
  • Kontanthjælpsområdet for ledige aktivitetsparate borgere over 30 år: ca. 30-50 aktivitetsparate voksne borgere pr. socialrådgiver
  • Kontanthjælpsområdet for ledige job- og uddannelsesparate borgere under 30 år: ca. 30-50 job- og uddannelsesparate unge borgere pr. socialrådgiver
  • Kontanthjælpsområdet for ledige aktivitetsparate borgere under 30 år: ca. 25-45 aktivitetsparate unge borgere pr. socialrådgiver
  • Sygedagpengeområdet: ca. 35 – 50 sygemeldte borgere pr. socialrådgiver
  • Området for ressourceforløb, vurdering af FØP og fleksjob: ca. 30-45 borgere med nedsat arbejdsevne pr. socialrådgiver