Så mange sager har socialrådgiverne på de forskellige områder

Se her hvordan dit sagstal ligger i forhold til gennemsnittet på det område, hvor du arbejder.

Så mange sager har socialrådgiverne på de forskellige områder

En ny undersøgelse af socialrådgivernes sagstal giver et indblik i, hvordan det gennemsnitlige sagstal pr. socialrådgiver aktuelt ser ud på 13 forskellige forvaltningsområder.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 214 tillidsrepræsentanter fordelt på 84 kommuner. Den viser, at sagstallet er faldet på fire områder, børnehandicapområdet, voksenhandicapområdet, jobparate samt aktivitetsparate over 30 år, mens det er steget på sygedagpengeområdet og integrationsområdet.

Målingen blev gennemført i foråret 2023, og her overholdt 53 procent af arbejdspladserne gennemsnitlig set Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal.

Læs hele undersøgelsen her.

Eller dyk ned i lige netop dit område her:

Børne- og familieområdet

På børne-familieområdet har sagsbehandlerne i gennemsnit ansvar for 31 sager hver, hvilket ligger lige over DS’ vejledende sagstal på 20-30 sager på undersøgelsestidspunktet.

På børne-familieområdet er det aktuelle sagstal faldet støt siden 2009, og siden sidste undersøgelse i 2019 er det gennemsnitlige antal sager pr. sagsbehandler igen faldet, dog kun med 2 sager.

82 procent af tillidsrepræsentanterne vurderer, at det aktuelle sagstal er for højt. 56 procent af arbejdspladserne på dette sagsområde overholder DS’ vejledende sagstal. 44 procent overholder dem ikke. Tillidsrepræsentanterne vurderer, at det ideelle sagstal bør være på 24 sager i gennemsnit pr. sagsbehandler.

En tredjedel af tillidsrepræsentanterne på dette område (26 respondenter) svarer, at kommunens administrative eller politiske ledelse har vedtaget et loft over deres sagstal. Hovedparten svarer at loftet er mellem 20 og 30 sager.

Hvis du vil vide mere om, hvordan sagstallet fordeler sig og har udviklet sig på området, så se bilag 1 i rapporten.

Børnehandicapområdet

På børnehandicapområdet har sagsbehandlerne i gennemsnit ansvar for 34 sager hver, hvilket ligger lige inden for DS’ vejledende sagstal på 25-35 sager på undersøgelsestidspunktet.

På børnehandicapområdet er det aktuelle sagstal faldet støt i siden 2009. Siden sidste undersøgelse i 2019 er det gennemsnitlige sager pr. sagsbehandler faldet med 7 sager i gennemsnit.

Men 67 procent af tillidsrepræsentanterne vurderer, at det aktuelle sagstal er for højt. 58 procent af arbejdspladserne på dette sagsområde overholder DS’ vejledende sagstal. 42 procent overholder dem ikke.

Tillidsrepræsentanterne vurderer, at det ideelle sagstal bør være på 28 sager i gennemsnit pr. sagsbehandler.

Knap en tredjedel af tillidsrepræsentanterne på dette område (15 respondenter) svarer, at kommunens administrative eller politiske ledelse har vedtaget et loft over deres sagstal. Lofterne ligger fra 25 til 37 sager.

Hvis du vil vide mere om, hvordan sagstallet fordeler sig og har udviklet sig på området, så se bilag 2 i rapporten.

Voksenhandicapområdet

På voksenhandicapområdet har sagsbehandlerne i gennemsnit ansvar for 75 sager hver, hvilket ligger noget over DS’ vejledende sagstal på 55-70 sager på undersøgelsestidspunktet.

På voksenhandicapområdet er det aktuelle sagstal faldet siden 2011, og siden sidste undersøgelse i 2019 er det gennemsnitlige antal sager pr. sagsbehandler faldet igen med 10 sager.

79 procent af tillidsrepræsentanterne vurderer, at det aktuelle sagstal er for højt. 45 procent af arbejdspladserne inden for dette sagsområde overholder DS’ vejledende sagstal. 55 procent overholder dem ikke.

Tillidsrepræsentanterne vurderer, at det ideelle sagstal bør være på 57 sager i gennemsnit pr. sagsbehandler.

En femtedel af tillidsrepræsentanterne på dette område (9 respondenter) svarer, at kommunens administrative eller politiske ledelse har vedtaget et loft over deres sagstal. Lofterne ligger fra 39 til 75 sager.

Hvis du vil vide mere om, hvordan sagstallet fordeler sig og har udviklet sig på området, så se bilag 3 i rapporten.

Voksenpsykiatriområdet

På voksenpsykiatriområdet har sagsbehandlerne i gennemsnit ansvar for 75 sager hver, hvilket ligger langt over DS’ vejledende sagstal på 50-65 sager på undersøgelsestidspunktet.

På voksenpsykiatriområdet er det aktuelle sagstal steget med 2 sager siden 2019. 71 procent af tillidsrepræsentanterne vurderer, at det aktuelle sagstal er for højt. 43 procent af arbejdspladserne på dette sagsområde overholder DS’ vejledende sagstal. 57 procent overholder dem ikke.

Tillidsrepræsentanterne vurderer, at det ideelle sagstal bør være på 56 sager i gennemsnit pr. sagsbehandler.

En femtedel af tillidsrepræsentanterne på dette område (8 respondenter) svarer at kommunens administrative eller politiske ledelse har vedtaget et loft over deres sagstal. Lofterne ligger fra 39 til 75 sager.

Hvis du vil vide mere om, hvordan sagstallet fordeler sig og har udviklet sig på området, så se bilag 4 i rapporten.

Jobparate over 30 år

På beskæftigelseshjælpsområdet for ledige jobparate over 30 år har sagsbehandlerne i gennemsnit ansvar for 49 sager, hvilket ligger inden for DS’ vejledende sagstal på 35-55 sager på undersøgelsestidspunktet.

På dette område er sagstallet faldet med 14 sager siden 2019. 72 procent af arbejdspladserne på dette sagsområde overholder DS’ vejledende sagstal. 28 procent overholder dem ikke. Side 9 af 56 76 procent af tillidsrepræsentanterne vurderer, at det aktuelle sagstal er passende.

Tillidsrepræsentanterne vurderer, at det ideelle sagstal bør være 48 sager i gennemsnit pr. sagsbehandler.

Ganske få af tillidsrepræsentanterne på dette område (4 respondenter) svarer at kommunens administrative eller politiske ledelse har vedtaget et loft over deres sagstal. Lofterne ligger fra 45 til 74 sager.

Hvis du vil vide mere om, hvordan sagstallet fordeler sig og har udviklet sig på området, så se bilag 5 i rapporten.

Aktivitetsparate over 30 år

På beskæftigelsesområdet for ledige aktivitetsparate over 30 år har sagsbehandlerne i gennemsnit ansvar for 48 sager, hvilket ligger lige inden for DS’ vejledende sagstal på 30-50 sager på undersøgelsestidspunktet.

På dette område er sagstallet faldet med 8 sager siden 2019. 65 procent af arbejdspladserne på dette sagsområde overholder DS’ vejledende sagstal. 35 procent overholder dem ikke. 52 procent af tillidsrepræsentanterne vurderer, at det aktuelle sagstal er for højt.

Tillidsrepræsentanterne vurderer, at det ideelle sagstal bør være 41 sager i gennemsnit pr. sagsbehandler.

En sjettedel af tillidsrepræsentanterne på dette område (8 respondenter) svarer, at kommunens administrative eller politiske ledelse har vedtaget et loft over deres sagstal. Lofterne ligger fra 35 til 66 sager.

Hvis du vil vide mere om, hvordan sagstallet fordeler sig og har udviklet sig på området, så se bilag 6 i rapporten.

Job- og uddannelsesparate under 30 år

På dette område for job- og uddannelsesparate ledige under 30 år har sagsbehandlerne i gennemsnit ansvar for 47 sager, hvilket ligger lige inden for DS’ vejledende sagstal på 30-50 sager på undersøgelsestidspunktet.

På dette område er sagstallet steget med 1 sag siden 2019. 65 procent af arbejdspladserne på dette sagsområde overholder DS’ vejledende sagstal. 35 procent overholder dem ikke. 51 procent af tillidsrepræsentanterne vurderer, at det aktuelle sagstal er passende.

Tillidsrepræsentanterne vurderer, at det ideelle sagstal bør være 42 sager i gennemsnit pr. sagsbehandler. En sjettedel af tillidsrepræsentanterne på dette område (6 respondenter) svarer at kommunens administrative eller politiske ledelse har vedtaget et loft over deres sagstal. Lofterne ligger fra 37 til 50 sager.

Hvis du vil vide mere om, hvordan sagstallet fordeler sig og har udviklet sig på området, så se bilag 7 i rapporten.

Aktivitetsparate under 30 år

På dette område for aktivitetsparate ledige under 30 år har sagsbehandlerne i gennemsnit ansvar for 49 sager, hvilket ligger lidt over DS’ vejledende sagstal på 25-45 sager på undersøgelsestidspunktet.

På dette område er sagstallet uændret siden 2019. 50 procent af arbejdspladserne på dette sagsområde overholder DS’ vejledende sagstal. 50 procent overholder dem ikke. 64 procent af tillidsrepræsentanterne vurderer, at det aktuelle sagstal er for højt.

Tillidsrepræsentanterne vurderer, at det ideelle sagstal bør være 40 sager i gennemsnit pr. sagsbehandler. En sjettedel af tillidsrepræsentanterne på dette område (6 respondenter) svarer at kommunens administrative eller politiske ledelse har vedtaget et loft over deres sagstal. Lofterne ligger fra 37 til 60 sager.

Hvis du vil vide mere om, hvordan sagstallet fordeler sig og har udviklet sig på området, så se bilag 8 i rapporten.

Sygedagpengeområdet

På sygedagpengeområdet har sagsbehandlerne i gennemsnit ansvar for 57 sager, hvilket ligger noget over DS’ vejledende sagstal på 35-50 sager på undersøgelsestidspunktet.

På dette område er sagstallet steget med 9 sager siden 2019, og sagstallet er dermed tilbage på niveauet fra 2016. 33 procent af arbejdspladserne på dette sagsområde overholder DS’ vejledende sagstal. 67 procent overholder dem ikke. 81 procent af tillidsrepræsentanterne vurderer, at det aktuelle sagstal er for højt.

Tillidsrepræsentanterne vurderer, at det ideelle sagstal bør være 45 sager i gennemsnit pr. sagsbehandler. Ganske få af tillidsrepræsentanterne på dette område (6 respondenter) svarer at kommunens administrative eller politiske ledelse har vedtaget et loft over deres sagstal. Lofterne ligger fra 35 til 53 sager.

Hvis du vil vide mere om, hvordan sagstallet fordeler sig og har udviklet sig på området, så se bilag 9 i rapporten.

Jobafklaringsforløb

På jobafklaringsforløbsområdet har sagsbehandlerne i gennemsnit ansvar for 48 sager, hvilket ligger lidt over DS’ vejledende sagstal på 35-45 sager5 på undersøgelsestidspunktet. Det er første gang at DS har undersøgt dette sagsområde.

34 procent af arbejdspladserne på dette sagsområde overholder DS’ vejledende sagstal. 66 procent overholder dem ikke. 66 procent af tillidsrepræsentanterne vurderer, at det aktuelle sagstal er for højt.

Tillidsrepræsentanterne vurderer, at det ideelle sagstal bør være 41 sager i gennemsnit pr. sagsbehandler. En fjerdedel af tillidsrepræsentanterne på dette område (9 respondenter) svarer at kommunens administrative eller politiske ledelse har vedtaget et loft over deres sagstal. Lofterne ligger fra 25 til 50 sager.

Hvis du vil vide mere om, hvordan sagstallet fordeler sig på området, så se bilag 10 i rapporten.

Ressourceforløb

På ressourceforløbsområdet har sagsbehandlerne i gennemsnit ansvar for 39 sager, hvilket ligger inden for DS’ vejledende sagstal på 30-40 sager på undersøgelsestidspunktet.

På dette sagsområde er sagstallet faldet med 3 sager siden 2019. 63 procent af arbejdspladserne på dette sagsområde overholder DS’ vejledende sagstal. 37 procent overholder dem ikke. 46 procent af tillidsrepræsentanterne vurderer, at det aktuelle sagstal er passende.

Tillidsrepræsentanterne vurderer, at det ideelle sagstal bør være 35 sager i gennemsnit pr. sagsbehandler. En femtedel af tillidsrepræsentanterne på dette område (9 respondenter) svarer at kommunens administrative eller politiske ledelse har vedtaget et loft over deres sagstal. Lofterne ligger fra 30 til 60 sager.

Hvis du vil vide mere om, hvordan sagstallet fordeler sig og har udviklet sig på området, så se bilag 11 i rapporten.

Fleksjob

På fleksjobområdet har sagsbehandlerne i gennemsnit ansvar for 136 sager, hvilket ligger langt over DS’ vejledende sagstal på 30-45 sager på undersøgelsestidspunktet. Her skal det bemærkes, at respondenternes svar falder på to forskellige niveauer, dels omkring 45-60 sager og dels omkring 250 sager. Det er første gang, at DS har undersøgt dette sagsområde.

66 procent af tillidsrepræsentanterne vurderer, at det aktuelle sagstal er for højt. Tillidsrepræsentanterne vurderer, at det ideelle sagstal bør være 81 sager i gennemsnit pr. sagsbehandler. Også her ligger respondenternes svar på to forskellige niveauer. Der bliver både foreslået sagstalsniveauer på omkring 35-50 sager og på 100-175 sager.

Det vejledende sagstal for ressourceforløb indgår på undersøgelsestidspunktet som en del af det vejledende sagstal på området for ’ressourceforløb, afklaring af førtidspension og fleksjob’, som er på 30-45 sager.

Ganske få af tillidsrepræsentanterne på dette område (3 respondenter) svarer, at kommunens administrative eller politiske ledelse har vedtaget et loft over deres sagstal. Lofterne ligger fra 40 til 55 sager.

Hvis du vil vide mere om, hvordan sagstallet fordeler sig på området, så se bilag 12 i rapporten.

Integrationsområdet

På integrationsområdet har sagsbehandlerne i gennemsnit ansvar for 59 sager, hvilket ligger noget over DS’ vejledende sagstal på 35-50 sager på undersøgelsestidspunktet.

På dette område er sagstallet steget med 9 sager siden 2019. 52 procent af arbejdspladserne på dette sagsområde overholder DS’ vejledende sagstal. 48 procent overholder dem ikke. 62 procent af tillidsrepræsentanterne vurderer, at det aktuelle sagstal er for højt. Tillidsrepræsentanterne vurderer, at det ideelle sagstal bør være 45 sager i gennemsnit pr. sagsbehandler.

Ganske få af tillidsrepræsentanterne på dette område (3 respondenter) svarer, at kommunens administrative eller politiske ledelse har vedtaget et loft over deres sagstal. Lofterne ligger fra 40 til 70 sager.

Hvis du vil vide mere om, hvordan sagstallet fordeler sig og har udviklet sig på området, så se bilag 13 i rapporten.