Se de nye vejledende sagstal

Dansk Socialrådgiverforenings Hovedbestyrelse har opdateret de vejledende sagstal. På flere områder er det anbefalede antal sager sat ned. Se det nye vejledende sagstal på dit område.

Se de nye vejledende sagstal

Ny lovgivning, nye opgaver og funktioner, mere komplekse sager, flere samarbejdspartnere. Socialrådgivernes praksis udvikler sig, og Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal for de forskellige områder, socialrådgiverne arbejder på, følger med.

De vejledende sagstal bliver til på baggrund af en undersøgelse blandt tillidsrepræsentanterne, der dels vurderer, hvad det aktuelle sagstal er blandt deres kollegaer, og dels vurderer hvad et passende sagstal på deres område ville være. Dette bliver kvalificeret af faggrupperne på de relevante områder.

Hver af de vejledende sagstal er udstyret med en uddybende vejledning, som forklarer og nuancerer anbefalingerne. Sager kan have forskellig tyngde – de kan være enkle, komplekse eller meget komplicerede – og det skal naturligvis tages med i betragtning. Uddybningerne skal bruges, når man skal omsætte DS’ vejledende sagstal til et niveau, der giver mening på egen arbejdsplads. Det er vigtigt, at DS’ vejledende sagstal ikke opfattes som en facitliste, men omsættes, så de passer til den konkrete arbejdsplads og de socialrådgivere, der arbejder der.

Det kan være særlig relevant at drøfte sagstyngde. Her kan du få et overblik over, hvordan man kan forstå hvad sagstyngde (sagskompleksitet) er. Her er også eksempler på, hvordan man kan beskrive tyngde i sagerne ved hjælp af et pointsystem eller et kategoriseringssystem, og hvordan de primært kan være en støtte for lederen og i forhold til visitation af sager.

Ud over sagstyngde/sagskompleksitet kan der være andre faktorer, der indvirker på, hvor mange sager den enkelte socialrådgiver kan have ansvar for. Her kan du downloade en tjekliste, der også kan fungere som et dialogværktøj. Den indeholder en oversigt over alle de faktorer, der kan indvirke på, hvor mange sager man kan have, altså forhold der har indflydelse på, om man kan overskue flere eller færre sager. Det er faktorer, der handler om sagernes kompleksitet, men også faktorer der er knyttet til opgavesammensætningen, socialrådgiverens personlige forudsætninger, muligheden for at få støtte og faglig sparring og ikke mindst de organisatoriske systemer, osv.

Som noget nyt er børnefamilieområdet og børnehandicapområdet smeltet sammen og får et fælles vejledende sagstal. Det samme er tilfældet for voksenhandicapområdet og voksenpsykiatriområdet. Mens ressourceforløbsområdet og fleksjobområdet får hver sit vejledende sagstal. Se alle de nye vejledende sagatal her.