REGIONSLEDER: Et spørgsmål om ressourcer

"Vi oplever mange steder mangel på tid og passende tilbud."

REGIONSLEDER: Et spørgsmål om ressourcer

”Ofte er flere ressourcer det første, der bliver tænkt på, men der er flere håndtag at skrue på”. Sådan sagde formanden for social- og sundhedsudvalget i Varde Kommune, da hun i juni blev interviewet af TV Syd om et højt sagspres blandt socialrådgiverne.

I artiklen og i den efterfølgende nyhedsudsendelse fortalte både vores fællestillidsrepræsentant i Varde, Michaela Lindblad, og jeg om, hvordan det påvirker sagsbehandlingen, når socialrådgivere sidder med flere sager end det, DS anbefaler.

I Varde drejer det sig om helt op til 150 sager på voksenhandicapområdet, hvilket ligger langt fra de 55-70 sager, som Dansk Socialrådgiverforening (DS) anbefaler i sine vejledende sagstal. Og selv om der sikkert er ”nogle arbejdsgange, der skal forbedres”, som udvalgsformanden siger, så kommer vi simpelthen ikke uden om, at det også handler om ressourcer. Det er helt uforståeligt efter mange års debat om sagstal, stress og investeringer i socialt arbejde, at mange kommuner fortsat ikke sikrer os rimelige arbejdsvilkår.

Der er ingen tvivl om, at kommunernes økonomi er presset. Samtidig ved vi, at både medarbejdere, borgere og kommunernes økonomi betaler en høj pris, når kommunerne sparer på socialområdet. Vi socialrådgivere og vores borgere oplever mange steder mangel på tid og passende tilbud, og den manglende tid til forebyggende indsatser og god sagsbehandling skubber blot udgifterne ud i fremtiden med renters rente.

Jeg ser frem til den dag, hvor det vitterligt ikke handler om ressourcer. Indtil da skal vi fortsætte med at råbe op, hver gang vi bliver presset til at løbe så hurtigt, at det går ud over vores faglighed og helbred.

Men jeg tror på, at det nytter, og at vi kan lykkes. Flere steder ser jeg kommuner, som behandler indstillinger om at fastsætte eller sænke sagstal. Arbejdstilsynet anvender aktivt DS’ vejledende sagstal, når de vurderer, om sagspresset er for stort. Medierne har også fokus på kommunernes sagstal.

I efteråret bliver DS´ vejledende sagstal revideret efter en rundspørge blandt tillidsvalgte, og jeg glæder mig helt vildt til at drøfte og implementere dem i samarbejde med jer medlemmer, de lokale ledelser og kommunalpolitikerne.