Guiden: Overblik over DS’ vejledende sagstal

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler vejledende sagstal for, hvor mange sager den enkelte socialrådgiver kan have ansvar for.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant mindst en gang årligt drøfter socialrådgivernes sagstal og muligheden for at styre graden af belastning i arbejdet.

» Tjek også socialraadgiverne.dk/sagstal, hvor de vejledende sagstal udfoldes og nuanceres.

Vejledende sagstal på:

Børneområdet:
Ca. 20-30 børn og unge pr. socialrådgiver

Handicap-og psykiatriområdet:
Ca. 45-65 voksne borgere med handicap eller psykisk sygdom pr. socialrådgiver.

Beskæftigelsesområdet for ledige jobparate borgere over 30 år:
Ca. 35-55 jobparate voksne borgere pr. socialrådgiver

Beskæftigelsesområdet for ledige aktivitetsparate borgere over 30 år:
Ca. 25-40 aktivitetsparate voksne borgere pr. socialrådgiver

Beskæftigelsesområdet for ledige job- og uddannelsesparate borgere under 30 år:
Ca. 30-50 job- og uddannelsesparate unge borgere pr. socialrådgiver

Beskæftigelsesområdet for ledige aktivitetsparate borgere under 30 år:
Ca. 25-40 aktivitetsparate unge borgere pr. socialrådgiver

Sygedagpengeområdet:
Ca. 25-45 sygemeldte borgere pr. socialrådgiver

Ressourceforløbsområdet:
Ca. 25-40 borgere med nedsat arbejdsevne pr. socialrådgiver

Fleksjobområdet:
Ca. 25-50 borgere visiteret til fleksjob pr. socialrådgiver

Integrationsområdet:
Ca. 35-50 flygtninge pr. socialrådgiver


Har du for mange sager?

Hvis du oplever, at du har for mange sager eller ikke kan overskue flere nye sager, kan du bede din leder om hjælp til at ­prioritere i sagerne. Overvej, hvordan du kan ­dokumentere, at du er ved at drukne i sager. Har du for eksempel mange timer på flexen eller meget overarbejde, eller har du begyndende symptomer på stress?

Foreslå din tillidsrepræsentant, din arbejdsmiljørepræsentant eller din leder, at I drøfter arbejdsbelastning og ideer til at håndtere det i klubben eller på et personalemøde.


De aktuelle ændringer af DS’ vejledende sagstal drejer sig om:

Børnefamilieområdet og børnehandicapområdet slås sammen til ét vejledende sagstal, og sagstallet på børnehandicapområdet sættes dermed ned til samme niveau som på børnefamilieområdet. Der forventes behov for endnu lavere sagstal efter Barnets Lov – herunder særligt fokus på krav om to socialrådgivere på de mest komplekse sager.

Voksenhandicapområdet og voksenpsykiatriområdet slås sammen til ét vejledende sagstal, og sagstallet sættes ned.

Aktivitetsparate over 30 år – sagstallet sættes ned.

Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension – deles op i to områder:
Ressourceforløb, hvor sagstallet sættes ned.
Fleksjob har som noget nyt fået sit eget sagstal.

» Kilder: Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening,  Undersøgelse af sagstal i kommunale forvaltninger 2023