DS: Forebyggelse kan ikke erstatte alle anbringelser

På KL’s børnetopmøde i dag roser DS’ formand kommunerne for deres fokus på forebyggelse, men minder også om, at begejstringen for forebyggelse ikke må resultere i, at børn slet ikke anbringes.

Når Dansk Socialrådgiverforenings formand Bettina Post i dag holder debatoplæg om tidlig forebyggelse på KL’s børnetopmøde – ”Børn på spring” – vil hun rose kommunerne for at have taget godt imod Dansk Socialrådgiverforenings opfordring til ”forebyggelse 2.0”, som i høj grad handler om at sætte ind tidligere, bredere og ikke mindst mere sammenhængende.

Samtidig mener hun, at der er grund til at advare kommunernes børnechefer og politikere.

– Begejstringen for forebyggelse risikerer at kamme over i, ”at så behøver vi ikke anbringe børn, for vi kan jo bare inddrage netværket”. Men vi må ikke glemme, at det er barnets tarv og ikke de nye måder at arbejde på, som er vigtigst. Nogle børn har stadig brug for de store indgribende foranstaltninger – også selv om det koster kassen, siger Bettina Post.

Anstændighed bør præge indsatserne

Hun understreger, at forebyggelse og tidlig indsats kræver ordentlige vilkår.

– Det kan ikke klares med nedskæringer og omlægninger, som skal ske meget hurtigt, fordi kommunekassen er ved at være tom. Økonomien fylder for meget. Jeg hører fra mine medlemmer, at besparelser tages hjem længe inden, de måske realiseres, og lederstyringen er blevet benhård, fordi budgetterne skal holdes.

Og de nye måder at arbejde på skal være fagligt forsvarlige.

– Det er vigtigt, at alle kæmper sammen om at sikre, at kvalitet, omtanke og anstændighed præger både indsatserne og de nødvendige omlægninger. Det bekymrer mig, at nødvendige og fornuftige omstillinger miskrediteres, fordi der bankes såkaldt nytænkning igennem i nogle kommuner, som ikke holder vand fagligt – og med garanti heller ikke økonomisk – på sigt, vurderer socialrådgivernes formand.